Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 472

472. Remont drogi dojazdowej do budynku przy ul. Sempołowskiej 1.


Lokalizacja

ul. Sempołowskiej, obręb ewidencyjny nr 311, działka numer 35/14

Skrócony opis

Remont drogi dojazdowej do budynku przy ul. Sempołowskiej 1.

Opis zadania

Remont odcinka drogi dojazdowej do budynku przy ul. Sempołowskiej 1, będącego we własności Gminy Miasto Częstochowa.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

3500

Zarządca terenu tj. ZGM TBS Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek i wyraża zgodę na realizację zadania. Część drogi będąca w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej Sempołowskiej 1 jest w trakcie remontu i wskazane jest wykonanie pozostałej części drogi będącej własnością Gminy Miasta Częstochowy.
Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.