Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 479

479. Odrestaurowanie trawnika i drzew przy ul. Ogińskiego przy SP nr 9 (dawniejszym gimnazjum) poprzez postawienie słupków i blokad parkingowych


Lokalizacja

ul. Ogińskiego, lewe skrzydło SP nr 9 (w tym MOPS)

Skrócony opis

W związku z nielegalnym parkowaniem i niszczeniem drzew oraz trawy przy całym bocznym skrzydle szkoły wnoszę o budowę/postawienie słupków/blokad parkingowych na tej całej linii ulicy oraz zasadzenie nowej trawy. Ławki też byłyby mile widziane.

Opis zadania

Od wielu lat niszczona jest ta jedna z nielicznych zielonych alejek w dzielnicy Trzech Wieszczów (trawa została wyjeżdżona, pojazdy są zaparkowane na korzeniach drzew, co doprowadziło do obumarcia już kilku z nich), coraz więcej terenów zielonych jest zajmowanych tutaj przez samochody i bezprawne parkowanie przede wszystkim osób spoza dzielnicy. Wielokrotne telefony do Straży miejskiej nic nie pomogły.
Dlatego też wnoszę to zadanie, jako, że dzielnica Trzech Wieszczów jest jedną z najbardziej zaludnionych dzielnic w Częstochowie i leżąc w centrum miasta powinna dbać o swoje zielone płuca i tereny przyjazne dla mieszkańców ( zwłaszcza dla dzieci i osób starszych) w postępującym ociepleniu klimatu i coraz większym smogiem

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2900

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

W ramach realizacji zadania uwzględniono:
- ulokowanie słupków uniemożliwiających wjazd na zieleńce, przewiduje się zakup i montaż 45 słupków,
- założenie ok. 620 m2 powierzchni trawnika,
- zakup i montaż 4 ławek i 4 koszy