Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 480

480. Renowacja zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. S.Starzyńskiego 10
42-224 Częstochowa

Skrócony opis

Celem zadania jest kompleksowy remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego.Obiekt służy dzieciom, młodzieży, dorosłym mieszkańcom dzielnicy i całego miasta.
Wykorzystanie boiska do celów sportowo-rekreacyjnych przyczynia się do rozwoju sprawności fizycznej, zachowania zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniu od komputera i społecznej izolacji.

Opis zadania

Celem działania będzie generalny remont boiska wielofunkcyjnego mieszczącego się przy Szkole Szkoły Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie. Obecny stan obiektu  jest niezadowalający. Renowacji wymagają nawierzchnia poliuretanowa, która posiada liczne ubytki, oraz częściowo zniszczone ogrodzenie. Konieczne jest także odtworzenie linii boiska.
Obiekt jest wszechstronnie wykorzystywany przez dzieci, młodzież i dorosłych z dzielnicy Północ oraz miasta Częstochowy do uprawiania sportu i rekreacji. Możliwość  realizacji wielu dyscyplin sportowych oraz ogólnodostępność boiska stanowią o tym, że jest to miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców. Stwarza młodym ludziom okazję do wyjścia z domu i zachętę do zamiany komputera na sport.
Boisko powinno być zatem bezpieczne oraz gwarantować użytkownikom dobre warunki uprawiania aktywności fizycznej. .

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska:naprawa ubytków, pokrycie nawierzchni lakierem poliuretanowym.65 000 zł
2Naprawa ogrodzernia wokół boiska.45 000 zł
3Odtworzenie linii boiska.5 000 zł
Łącznie: 115 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.