Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 481

481. Modernizacja Deptaka między ul. S.Goszczyńskiego, a K.Pułaskiego


Lokalizacja

Deptak między ul. S. Goszczyńskiego a ul. K. Pułaskiego na wysokości Szkoły Podstawowej nr 33

Skrócony opis

Deptak w dzielnicy Trzech Wieszczy to zdewastowany  i nie nadający się już do użytku krótki ciąg spacerowy wymagający już od dawna renowacji. Zadanie polega na wymianie nawierzchni asfaltowej lub zamianę na chodnik lub inną wraz wyznaczeniem ścieżki rowerowej (lub wydzielenie pasa dla rowerów).
    

Opis zadania

Rysunek w załączniku przedstawia tylko poglądowo zadanie które może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla znajdującej się tam infrastruktury (ławeczki, lampy, kosze już są). Modernizacja w zadaniu dotyczy deptaka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Asfaltowy deptak (Chodnik lub inna nawierzchnia) ok.180 m.x2 m. x300 zł 108 000 zł
2Fragment ścieżki rowerowej - ok. 180 m. x2 m. x300 zł 108 000 zł
3Inne koszta 20 000 zł
Łącznie: 236 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00

Zarządca terenu tj. ZGM TBS Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek i wyraża zgodę na realizację zadania z uwagi na fakt iż przedmiotowy deptak jest w złym stanie technicznym.