Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 488

488. Zakup sprzętu oraz umundurowania dla OSP Dźbów


Lokalizacja

Leśna 3

Skrócony opis

Zakup sprzętu oraz umundurowania dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie – Dźbów. Zakupiony sprzęt poprawi efektywność działań ratowniczo-gaśniczych naszej OSP, a umundurowanie poprawi komfort pracy ratowników.

Opis zadania

Sprzęt oraz umundurowanie o które w imieniu OSP wnioskuję do Budżetu Obywatelskiego 2021 poprawi jakość oraz komfort pracy ratowników OSP. Postęp czasu oraz nowoczesne technologie stawiają przed nami coraz większe wyzwania, a co za tym idzie strażacy muszą stale się rozwijać, udoskonalać wiedzę oraz wymieniać starszy sprzęt na nowy. Taka wymiana pozwala być bardziej uniwersalnym i przygotowanym do różnego rodzaju działań. Wobec powyższego w przedstawionym wniosku do Budżetu Obywatelskiego 2021 zgłaszam potrzebę zakupienia oraz wymiany niektórego wyposażenia w OSP.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Mostki przejazdowe drewniane - 2 szt.500 zł
2Łącznik kątowy fi75 - 2 szt.800 zł
3Radiostacja nasobna Motorola DP4600e wraz z ładowarką samochodową - 4 szt.11 200 zł
4Mikrofonogłośnik do radiostacji Motorola DP4600e - 8 szt.2 400 zł
5Smok ssawny skośny fi 75 do pompy szlamowej SPS-75-90/0 - 2 szt.1 200 zł
6Miernik jadnogazowy Drager Pac 6000 CO (0-2000ppm) - 1 szt.750 zł
7Lizak drogowy podświetlany LED - 4 szt.1 120 zł
8Hełm Gallet F1XF - 3 szt.3 600 zł
9Latarka M-FIRE 02 ATEX wraz z uchwytem do hełmu Gallet F1XF - 4 szt.1 060 zł
10Ubranie specjalne ROSENBAUER FIRE MAX 3 GOLD - 3 kpl.12 600 zł
11Buty specjalne HAIX FIRE FLASH 2.0 - 2 pary2 100 zł
Łącznie: 37 330 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

ok. 3000,00 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Sprzęt będzie wykorzystywany przez strażaków ochotników podczas działań ratowniczo gaśniczych i w znacznym stopniu podniesie ich bezpieczeństwo, a także sprawność i skuteczność.
Zakup umundurowania specjalnego wraz z wyposażeniem ochronnym znacząco poprawi bezpieczeństwo strażaków - ratowników biorących udział w działaniach.
Wykaz asortymentu przedstawiony przez Wnioskodawcę stanowi wyłącznie wskazówkę dotyczącą potrzebnego jednostce sprzętu i wyposażenia. Wybór marki wyposażenia i jego zakup dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.
Wartość realizacji zadania ustalona na podstawie przeglądu ofert internetowych dystrybutorów tego typu wyposażenia jest wyższa od szacunkowej wyceny umieszczonej w formularzu przez Wnioskodawcę.
Na koszty przyszłej eksploatacji zaliczyć należy wydatki na:
- kalibracja miernika
- programowanie radiostacji
Wydatki te będzie pokrywał Wydział Zarządzania Kryzowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy w ramach budżetu przeznaczonego na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP.