Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 493

493. Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 16 i 18 Biblioteki Publicznej w Częstochowie


Lokalizacja

Filia nr 16 - ul. Krakowska 46/50
Filia nr 18 - ul. Nadrzeczna 46/48

Skrócony opis

Filie nr 16 i 18 Biblioteki Publicznej są placówkami, do których przychodzą czytelnicy w różnym wieku, korzystając przede wszystkim z posiadanego księgozbioru. Aby stworzyć czytelnikom nowoczesne i przyjazne miejsce proponujemy wymianę wyposażenia Filii nr 16 oraz zakup nowości wydawniczych dla obu bibliotek.

Opis zadania

Filie nr 16 i 18 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego są placówkami, z których korzystają czytelnicy w różnym wieku, korzystając przede wszystkim z posiadanego księgozbioru.
Duże zainteresowanie nowościami wydawniczymi w bibliotekach sprawia, że potrzebny jest stały ich zakup, dlatego najważniejszym zadaniem jest wzbogacenie księgozbioru placówek.
Biblioteka to miejsce pełniące ważną rolę w życiu mieszkańców dzielnicy, dlatego też powinna mieć odpowiedni wygląd, zarówno pod względem estetyki, jak i funkcjonalności. W roku 2020 udało się  wymienić umeblowanie w Filii nr 18, natomiast wyposażenie Filii nr 16  jest już mocno wysłużone i nie zachęca czytelników do korzystania z biblioteki. Stare i zużyte regały nie spełniają już w pełni swojej roli. W placówce potrzebne są również nowe stoły i krzesła, potrzebne do organizacji spotkań. Zakup nowych mebli i doposażenia pozwoli stworzyć bezpieczne i komfortowe miejsce dla wszystkich użytkowników.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup książek dla Filii nr 1610 000 zł
2Zakup mebli i doposażenia dla Filii nr 1657 000 zł
3Zakup książek dla Filii nr 1810 000 zł
4Zakup doposażenia dla Filii nr 185 000 zł
Łącznie: 82 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.