Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 495

495. Warsztaty dla młodzieży - Szkoła i co dalej? Jak kształtować własną niezależność?!


Lokalizacja

Częstochowa

Skrócony opis

Pro-Aktywna i niezależna młodzież w Częstochowie. Szkoła  i co dalej!?!
Aktywizacja młodzieży w wieku 15 -19 lat. Warsztaty rozwoju osobistego.
Rozpoznanie własnych predyspozycji i zarządzanie nimi.
Wyznaczanie swoich celów. Odkrywanie swojej pasji i pomysłu na życie.
Wszystko czego młodzież chciałaby dowiedzieć się o niezależności, a nie dowie się tego w szkole.
Konsultacje dla opiekunów.

Opis zadania

Uzasadnienie potrzeby społecznej
zdobycie podstawowych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w samodzielnym życiu codziennym: w szkole, w pracy, w domu.
Pro-aktywna i niezależna młodzież w Częstochowie. Szkoła i co dalej!?!
Aktywizacja młodzieży w wieku 15 -19 lat. Warsztaty rozwoju osobistego.
Rozpoznanie własnych kompetencji, predyspozycji i świadome zarządzanie nimi.
Wyznaczanie swoich celów. Odkrywanie swoich pasji i pomysłu na życie.
Wszystko czego młodzież chciałaby dowiedzieć się o niezależności, a nie dowie się tego w szkole.
Konsultacje dla opiekunów.
3 edycje po 4 dni warsztatowe.
Ilość godzin: 96 h
Liczba uczestników jednej edycji 8 osób
Liczba uczestników: 24
Planowany termin  realizacji 10-01-2021 - 30-09-2021

1. Wyjaśnienie czym to jest:
niezależność mentalna i finansowa oraz proaktywność
2. Znalezienie odpowiedzi na pytania – szkoła i co dalej !?! Omówienie możliwości i dylematów jakie młodzież ma po ukończeniu szkoły, czy kontynuować naukę , czy podjąć aktywności zawodową. Analiza indywidualnych predyspozycji uczestników.
3. Omówienie i ćwiczenia praktyczne z zakresu kompetencji (czyli połączenia wiedzy, postawy i umiejętności):
- umiejętność uczenia się
- wiedza ekspercka
- wyznaczania celów
- postępowanie z własnymi wartościami
- odpowiedzialność
- współpraca z ludźmi
- radzenie sobie z problemami
- podejście do problemu i porażki jako zdobywanie doświadczenia i wyciąganie wniosków na przyszłość
- zarządzanie sobą w czasie
- zarządzanie finansami
- umiejętność komunikacji
- umiejętne kreowanie własnego wizerunku
- budowanie marki osobistej
- dbałość o wizerunek w mediach i przestrzeni publicznej
- dbałość o wizerunek w kontaktach interpersonalnych
- dbałość o wizerunek na ścieżce zawodowej
- indywidualny wizerunek jako  niepowtarzalny styl
- wiarygodność marki osobistej i budowanie jej na autentycznych środkach
- etyka wobec siebie a potem wobec otoczenia
- warsztaty z udziałem kamery
- rozmowa kwalifikacyjna – ćwiczenie (drama coaching – warsztat aktywizujący)
- autoprezentacja

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Koszt pracy trenera - jeden dzień szkoleniowy 1100 zł 13 200 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie. W przypadku przyznania środków finansowych, zadanie będzie realizowane przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie. Ze względu na szczególną sytuację epidemiologiczną w roku 2021, w przypadku nauki stacjonarnej - zadanie będzie realizowane, natomiast w przypadku nauki zdalnej (hybrydowej) - nie będzie podlegało realizacji.