Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 498

498. Tablice ogłoszeniowe


Lokalizacja

Miejsca często uczęszczane - lokalizacje do ustalenia po wygraniu zadania

Skrócony opis

Ustawienie 10 tablic ogłoszeniowych ogólnodostępnych

Opis zadania

Ustawienie 10 tablic ogłoszeniowych, ogólnodostępnych dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców, z jedną częścią tablicy zamykaną - klucze w dyspozycji rady dzielnicy. Tablice umiejscowione w miejscach często uczęszczanych przez mieszkanki i mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Tablica ogloszeniowa z montażem 10 szt.30 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł