Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 500

500. Wybieg dla psów w dzielnicy Ostatni Grosz


Lokalizacja

Teren inwestycji: działka 22/6

Skrócony opis

Nasi czworonodzy przyjaciele potrzebują ruchu i zabawy, czego nie zawsze możemy im zapewnić w blokowisku, które Nas otacza.
Dlatego warto, aby w dzielnicy Ostatni Grosz, w okolicy rzeki Stradomki przy al. Niepodległości powstał wybieg dla psów.

Opis zadania

Projekt zakłada stworzenie wybiegu dla psów o powierzchni trawiastej na terenach w okolicy rzeki Stradomki przy al. Niepodległości  o powierzchni ok. 2500 mkw. Wybieg dla bezpieczeństwa małych piesków będzie podzielony na dwie strefy. Strefa I będzie przeznaczona dla małych piesków, z kolei ze strefy II będą mogły korzystać średnie i duże psy. Każda strefa będzie wyposażona w śluzy zapobiegające psom ucieczkę podczas zabawy oraz specjalne agility tj. pochylnia prosta, płotki, tunel i przeszkody. Całość będzie ogrodzona siatką o wysokości ok. 2 m. Inwestycja zakłada również montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci oraz kosze na psie odchody.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

20000,00 zł

W związku z lokalizacją wybiegu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Stradomki, realizacja projektu wymagała będzie uzyskania opinii od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Ponadto dla przedmiotowej lokalizacji opracowana została „Koncepcja rekreacyjno-wypoczynkowego zagospodarowania terenu nad rzeką Stradomką w Częstochowie”. W związku z powyższym w przypadku przystąpienia przez Gminę Miasto Częstochowa do realizacji ww. koncepcji istnieje zagrożenie konieczności demontażu wybiegu i przeniesienia go w inne miejsce.