Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 501

501. Poprawa ścieżki rowerowej przy ulicy Legionów


Lokalizacja

ul. Legionów

Skrócony opis

Obniżenie krawężnika na ścieżce rowerowej ulicy Legionów i Einsteina, który wystaje ponad ścieżkę.
Wyplewienie traw i chwastów, wyrastających na chodniku/ ścieżce.

Opis zadania

Na skrzyżowaniu Legionów i Einsteina krawężnik jest niewygodny i niebezpieczny dla jeżdżących rowerów.
Trawa wyrasta z kostki i zabiera miejsce na ścieżce/ chodniku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Obniżenie krawężnika800 zł
2wyplewienie traw i chwastów,700 zł
Łącznie: 1 500 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni jezdni, chodnika , wymianę krawężników