Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 503

503. Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej


Lokalizacja

ul. Okulickiego 63

Skrócony opis

Filia nr 15 znajduje się w dzielnicy Częstochówka-Parkitka i pełni funkcję małego centrum kulturalnego, w którym mieszkańcy mogą wypożyczać zbiory, spotykać się oraz uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach. Kluczowym zadaniem biblioteki jest jednak udostępnianie zbiorów, dlatego niniejszy projekt dotyczy zakupu nowości wydawniczych do Filii nr 15, które wzbogaciłyby jej księgozbiór.

Opis zadania

Filia nr 15  to biblioteka działająca w  dzielnicy Częstochówka-Parkitka. Dzięki poprzednim edycjom budżetu obywatelskiego udało się ją wyremontować, zmienić wyposażenie oraz wzbogacić zbiory biblioteczne.
Od kilku lat w bibliotece funkcjonuje także  wypożyczalnia gier planszowych, dzięki której placówkę odwiedzają mieszkańcy nie tylko Parkitki, ale i innych dzielnic. Biblioteka znajdująca się w takiej dzielnicy pełni funkcję małego centrum kulturalnego, w którym mieszkańcy mogą się spotykać, czy uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach, dlatego tak ważne jest stałe uzupełnianie zbiorów o nowości wydawnicze, o które najczęściej pytają czytelnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych20 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.