Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 512

512. Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Leśnej, Busolowej i Cienistej


Lokalizacja

Skwer pomiedzy ulicami : Leśną oraz Cienistą. Działka oznaczona numerem 366

Skrócony opis

Zagospodarowanie skweru przy zbiegu ulic Leśnej, Busolowej oraz Cienistej. Celem zadania jest rewitalizacja kwartału między ulicami, realizacja krótkiego fragmentu chodnika,postawienie ławki, koszy na śmieci oraz nasadzenia krzewów oraz drzew dla ogólnej poprawy estetyki miejsca.

Opis zadania

Celem niniejszego zadania jest rewitalizacja oraz zagospodarowanie zaniedbanego skweru przy zbiegu ulic Leśnej, Busolowej oraz Cienistej,wyposażenie go w  jedna ławkę z oparciem, stojak rowerowy oraz kosz na śmieci. Obecnie skwer jest zaniedbany. Znajduje się na nim niezadbany trawnik, rozjeżdżona nawierzchnia przylegających do skweru ulic oraz dwa pojemniki na używaną odzież. Miejsce znajduje się pomiędzy osiedlem domków jednorodzinnych. Zrewitalizowany skwer poprawi estetykę tego miejsca jak również stworzy miejsce do spotkań mieszkańców dzielnicy oraz przyjezdnych (skwer znajduje się przy szlaku rowerowym)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Chodnik5 928 zł
2Nawierzchnia trawiasta6 700 zł
3Drzewa iglaste4 700 zł
4Stojak rowerowy700 zł
5Ławka z oparciem2 300 zł
6Kosz na śmieci1 000 zł
7Dokumentacja projektowa13 000 zł
8Ewentualne koszty realizacji/przetargu/zlecenia10 672 zł
Łącznie: 45 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000

Do wyceny wnioskodawcy dodano koszt zakupu i montażu słupków (22 szt.) blokujących wjazd na teren skweru oraz posadzenia krzewów w formie żywopłotu dla stworzenia zielonej ściany osłaniającej zieleniec