Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 518

518. Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 14 Biblioteki Publicznej


Lokalizacja

ul. Norwida 17/21 42-209 Częstochowa

Skrócony opis

Filia nr 14 jest jedynym miejscem kultury w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, gdzie spotykają się mieszkańcy, korzystają z księgozbioru i uczestniczą w różnych warsztatach. Projekt dotyczy zakupu nowości wydawniczych, których uzupełnianie jest niezbędne do funkcjonowania placówki  oraz zakupu doposażenia dostosowującego bibliotekę do potrzeb wszystkich czytelników.

Opis zadania

Filia nr 14 Biblioteki Publicznej w Częstochowie to placówka, która ze względu na swoje położenie stanowi nie tylko punkt wymiany książek, ale swoiste centrum kultury dzielnicy Wyczerpy-Aniołów. W bibliotece odbywa się wiele spotkań. Najmłodsi mogą uczestniczyć w cotygodniowych kreatywnych warsztatach, a dla młodzieży i dorosłych stworzona została wygodna strefa sprzyjająca spotkaniom towarzyskim, jednocześnie funkcjonująca jako czytelnia. Dzięki ubiegłym edycjom budżetu obywatelskiego w bibliotece został przeprowadzony generalny remont i w dużej części została ona wyposażona  w nowe meble oraz sprzęt komputerowy. Mieszkańcy dzielnicy mogą w godzinach otwarcia biblioteki korzystać z internetu i stanowisk komputerowych. Biblioteki dzięki swojej powierzchni umożliwia początkującym, ale także doświadczonym artystom i twórcom wystawienie w niej swoich prac. Estetyczne wnętrze placówki przyciąga do niej coraz  to nowych czytelników, którzy domagają się większej ilości nowości wydawniczych.
W ramach projektu dokupione zostałyby  brakujące meble biblioteczne (m.in. kilka regałów, zamykana szafa na zgromadzone w bibliotece materiały do zajęć, stolik pod rzutnik, czy sztalugi niezbędne do realizacji wystaw) oraz nowości wydawnicze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Doposażenie7 000 zł
2Nowości wydawnicze25 000 zł
Łącznie: 32 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.