Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 520

520. Bezpieczny ruch pieszy i  rowerowy na ul. Rocha na odcinku od ul. Legnickiej do ul Wręczyckiej


Lokalizacja

Chodnik na ul. Św. Rocha  na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Wręczyckiej.

Skrócony opis

Zadanie polega na wymianie uszkodzonej i zniszczonej nawierzchni traktu pieszo -  rowerowego  na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Wręczyckiej.

Opis zadania

Ze względu na znaczną degradacje nawierzchni chodnikowej na tym odcinku poruszanie piesze jak też rowerem jest bardzo utrudnione ( liczne dziury, braki, spękania, kałuże po deszczu ). Jadąc rowerem tym odcinkiem zniszczonej nawierzchni niestety zachodzi konieczność  zjechania  na ruchliwą ul.Św.  Rocha. Dlatego ze względów bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych należy tą nawierzchnie wymienić na kostkę brukowo -betonową.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach