Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 538

538. Naprawa nawierzchni ulicy Dedala z jej uporządkowaniem


Lokalizacja

cała ulica Dedala od Ikara do Heraklesa

Skrócony opis

Głównym celem zadania jest naprawienie zniszczonej ulicy Dedala, a  także uporządkowanie jej początku, patrząc od ulicy Ikara. Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wracających do swoich domów - szczególnie po zmroku.

Opis zadania

Zadanie jest złożone z kilku punktów:
- wycięcie samosiejek i uprzątnięcie pierwszych ok. 80 m ulicy Dedala - wraz z niwelacją terenu
- wykonanie nowej podbudowy na w/w fragmencie ulicy (obszar od Ikara do Gminnej) - fragment ten nie był utwardzony podczas naprawy pozostałego odcinka ulicy Dedala
- poprawa w mocno zniszczonych miejscach podbudowy na pozostałym odcinku ul. Dedala
- wykonanie nowej nawierzchni na całej długości ulicy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wycinka samosiewów, chwastów, sprzątnięcie i wyrównanie terenu (pierwsze ok 80m ul. Dedala)5 000 zł
2Wykonanie nowej podbudowy na odcinku od Ikara do Gminnej8 000 zł
3Poprawa podbudowy na odcinku od ul Gminnej do Heraklesa10 000 zł
4Położenie utwardzonej nawierzchni na całej ulicy Dedala120 000 zł
Łącznie: 143 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach