Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 554

554. Doposażenie szkoły w sprzęt do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów SP34


Lokalizacja

Ulica Marii Dąbrowskiej 5/9, 42-208 Częstochowa, Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry

Skrócony opis

Projekt obejmuje zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów. Drobny sprzęt do powielania i drukowania będzie wykorzystywany podczas zajęć o charakterze przedmiotowym. Zostaną zakupione akcesoria do zajęć artystycznych w tym tanecznych w postaci strojów i dekoracji. Zakupiony zostanie sprzęt sportowy pomocny przy realizacji zajęć ruchowych (piłki, materace itp)

Opis zadania

Projekt obejmuje zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów. Drobny sprzęt do powielania i drukowania będzie wykorzystywany podczas zajęć o charakterze przedmiotowym. Zostaną zakupione akcesoria do zajęć artystycznych w tym tanecznych w postaci strojów i dekoracji. Zakupiony zostanie sprzęt sportowy pomocny przy realizacji zajęć ruchowych (piłki, materace itp)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup sprzętu do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów18 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.