Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 555

555. Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy


Lokalizacja

ul. Nowowiejskiego 15
Al. NMP 22
Al. Kościuszki nr 4

Skrócony opis

Projekt ma na celu zakup nowości wydawniczych, gier planszowych i innych zbiorów specjalnych dla bibliotek usytuowanych w centrum miasta oraz wyposażenie ich w nowoczesne umeblowanie i sprzęt, co zapewni nam wyższy komfort korzystania z ich usług.

Opis zadania

Biblioteka Główna z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży, Muzoteka oraz Filia nr 9 usytuowane są w bardzo dogodnych lokalizacjach w centrum Częstochowy i są ważnymi ośrodkami życia kulturalnego całego miasta. Filia nr 9 przy ul. Nowowiejskiego 15 jest placówką bez barier, przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dostępną dla wszystkich mieszkańców, którzy zechcą skorzystać z jej oferty. Czytelnicy, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek czy niepełnosprawność nie mają mimo wszystko możliwości dotarcia do żadnej biblioteki obsługiwani są dzięki usłudze „książka na telefon” – zamówione pozycje są im dostarczane bezpośrednio do domu. Wszystkie usługi biblioteczne, jak również działalność kulturalna i edukacyjna prowadzona przez pracowników bibliotek są dostępne nieodpłatnie i cieszą się ogromnym powodzeniem. Zakup zbiorów konsultowany jest z mieszkańcami, którzy mogą zgłaszać swoje propozycje zakupu za pośrednictwem formularza internetowego lub bezpośrednio u bibliotekarek. Wszystkie wydarzenia biblioteczne charakteryzują się różnorodnością i wysoką wartością merytoryczną, aktywizują mieszkańców, integrują lokalną społeczność i umacniają więzi międzypokoleniowe. W placówkach organizowane są zajęcia z biblioterapii, arteterapii czy dźwiękoterapii dedykowane między innymi seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Biblioteka prowadzi też działalność on-line udostępniając relacje na profilu facebookowym, publikując ciekawe opowieści o domowych bibliotekach  znanych osób czy prowadząc lekcje biblioteczne dla częstochowskich uczniów na platformie zoom. Środki z Budżetu Obywatelskiego zostaną w całości przeznaczone na doposażenie bibliotek: zakup nowości wydawniczych, w tym również audiobooków (szczególnie potrzebnych dla czytelników z niepełnosprawnością wzroku) i książek drukowanych alfabetem Braille’a a także gier planszowych oraz zbiorów specjalnych dla częstochowskiej Muzoteki: płyt analogowych i CD z nagraniami dźwiękowymi, nut, śpiewników, książek o tematyce muzycznej oraz na niezbędne umeblowanie i sprzęt komputerowy, który ułatwi szybkie, nowoczesne wypożyczanie i wyszukiwanie informacji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1 Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego - Wypożyczalnia Główna (zakup książek – 30.000, zakup mebli – 30.000)60 000 zł
2Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego – Czytelnia Główna (zakup książek – 10.000)10 000 zł
3Muzoteka ( zakup płyt, nut, książek – 25.000, zakup sprzętu i mebli -75.000)100 000 zł
4Oddział dla Dzieci i Młodzieży (zakup książek - 20.000, zakup audiobooków - 5.000, zakup gier planszowych - 5.000, zakup sprzętu informatycznego – 6.000)36 000 zł
5Filia nr 9 (zakup książek - 30.000, zakup audiobooków - 5.000 oraz zakup sprzętu komputerowego i lady bibliotecznej – 13.000)48 000 zł
Łącznie: 254 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.