Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 559

559. Domofon w bloku przy ul. Św. Augustyna 32


Lokalizacja

Blok mieszkalny ul. Św. Augustyna  32

Skrócony opis

Zabezpieczenie drzwi wejściowych do klatki w bloku przed osobami z zewnątrz. W czasie chłodnych nocy, często nocowały na klatce osoby bezdomne.

Opis zadania

Zamontowanie domofonu dla 24 mieszkań w dwóch klatkach.
W naszym bloku mieszka dużo osób starszych, którzy boją się o własne życie. Będzie to zabezpieczenie wejścia przed osobami nieproszonymi. Na pewno to pomoże i uchroni przed wejściem do mieszkania.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1622,40 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zarządca terenu tj. ZGM TBS Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek i wyraża zgodę na realizację zadania. Szacunkowy koszt wykonania instalacji 7500,00 zł.