Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 564

564. Plac Street Workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie


Lokalizacja

Zadanie będzie realizowanie na terenie miasta Częstochowy przy ulicy Wręczyckiej 111/115, teren Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego, działka 101, obręb ewidencyjny 99.

Skrócony opis

W ramach zadania wykonany zostanie duży plac street workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie,jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury,  doskonale łączącej sport i rekreację.Plac street workaut to drążki,poręcze,ławki,liny,zestawy do ćwiczeń,które kształtują nie tylko mięśnie,ale koordynację, zwinność i równowagę.

Opis zadania

W ramach zadania wykonany zostanie duży plac street workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie,jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury,  doskonale łączącej sport i rekreację. W ramach prac planuje się przygotowanie terenu, wykonanie dużego placu street workout oraz zamontowanie tablicy informacyjnej, na której zostanie zamieszczony regulamin użytkowania placu street workout oraz, na której znajdą się informacje o sposobie dofinansowania zadania, tak aby jak najszersze grono użytkowników posiadało wiedzę o budżecie obywatelskim. Plac street workout zostanie wyposażony w drabinki, drążki, ławki, liny, zestawy do ćwiczeń. Wszystkie urządzenie będą posiadały niezbędne atesty, które będą potwierdzały bezpieczeństwo ich użytkowania. Street workout nawiązuje do idei kalisteniki, czyli ćwiczeń fizycznych z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała.Trening uliczny jako aktywność fizyczna polegająca na wykorzystywaniu elementów zabudowy miejskiej do wykonywania ćwiczeń kształtuje nie tylko mięśnie, ale koordynację, zwinność i równowagę. Rosnąca popularność aktywności ruchowej, moda na bycie sprawnym, zaowocowała w postaci formy, która niesie za sobą promocję różnych form aktywności fizycznej. W Polsce istnieje ponad 20 lokalnych grup zajmujących się tym sportem. Rośnie aktywność grup trenujących street workout. Tworzenie ogólnodostępnych, atrakcyjnych w użytkowaniu placów fitness zachęca do podjęcia ćwiczeń ruchowych osoby w różnym wieku i motywuje do przejścia na zdrowszy tryb życia.Szczególną uwagę należy zwrócić na ofertę skierowaną dla seniorów, dla których utrzymanie sprawności fizycznej ma bardzo istotne znaczenie dla zdrowia. Dzięki realizacji zadania uzyskają oni nieskrępowany dostęp do aktywności na świeżym powietrzu. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną będą mogły wykonywać ćwiczenia, które przyczynią się do poprawy ich staniu zdrowia. Ponadto każda osoba będąca zainteresowana poprawą sprawności fizycznej będzie mogła skorzystać z placu. Ćwiczenia wykonywane przy użyciu drabinek, ławek, lin, drążków itp. stanowić może wstęp, czyli rozgrzewkę przed większym wysiłkiem fizycznym, a tym samym prowadzić do rozgrzewki wszystkich partii mięśni. Wykonanie Placu Street Workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie pozwoli również na wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, poprzez wprowadzenie nowej formy aktywności fizycznej podczas prowadzonych lekcji wychowania fizycznego. Dobrze wyposażone zaplecze szkoły przyczyni się do integracji społeczności lokalnej poprzez nawiązywanie nowych znajomości oraz tworzenie grup aktywności fizycznej. Celem projektu jest przede wszystkim:
- poprawa sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy Lisiniec, jak również mieszkańców miasta Częstochowy chcących skorzystać z wytworzonej infrastruktury rekreacji ruchowej, poprzez zaproponowanie rożnych form aktywności fizycznej pozwalającej na poprawienie sprawności, koordynacji, równowagi,
-integracja społeczności lokalnej poprzez umożliwienie korzystania z infrastruktury będącej częścią Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie wszystkim zainteresowanym,
-likwidacja barier pokoleniowych poprzez integrację osób w różnym wieku od przedszkolaka po seniora,
-promocja zdrowych form rekreacji ruchowej, które pozwolą użytkownikom utrzymać prawidłowa kondycję fizyczną i psychiczną.
Realizacja zadania jest niezbędna do osiągnięcia wyznaczonych celów, wyczekiwana społecznie, dopełnieniem istniejącej już infrastruktury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie terenu5 000 zł
2Wykonanie dużegu placu street workout 1 kpl151 000 zł
3Tablica informacyjna 1 szt2 000 zł
Łącznie: 158 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5 500 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.