zadanie nr 565

565. Chodnik przy ulicy Czartoryskiego


Lokalizacja

Czartoryskiego

Skrócony opis

Budowa chodnika przy ulicy Czartoryskiego.

Opis zadania

Budowa chodnika przy ulicy Czartoryskiego. Fatalny stan chodnika powoduje wykluczenie społeczne wielu mieszkańców naszego miasta. Przejście tej ulicy z wózkiem dziecięcym czy inwalidzkim jest niemożliwe.