zadanie nr 576

576. Montaż słupów z aktywnym wyświetlaczem rozkładu jazdy MPK przy SP 53 ul. Orkana


Lokalizacja

ul. Orkana

Skrócony opis

Proponuję, aby na przystankach MPK zlokalizowanych w  Częstochowie przy ul. Orkana k/kościoła i szkoły podstawowej nr 53 zamontować słupy z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej. Tablice informacyjne informowałyby pasażerów o przewidywanym czasie odjazdu i przyjazdu tramwaju lub autobusów.

Opis zadania

Przy ul. Orkana na wysokości kościoła i szkoły podstawowej znajdują  się dwa przystanki MPK. Montaż słupów z wyświetlaczami pozwoli pasażerom poznać rzeczywisty czas odjazdu środka transportu zbiorowego.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

45000