Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 587

587. Ustawienie 10 tablic o wymiarach ok. 70 x 100 cm o zakazie dokarmiania gołębi o treści np. „Nie dokarmiaj gołębi! Ptaki potrafią wyżywić się same”


Lokalizacja

- trawnik po południowej stronie ul. PCK w okolicy skrzyżowania ul. PCK i ul. AK (działka 5/15 obręb 28B lub 7/5 obręb 29B)

- trawnik w południowej części ul. Borelowskiego przy ul. Dekabrystów obok przychodni CombiMed (dz. 109/2 obr. 41A)

- Plac Biegańskiego 2 szt. (dz. 93/2 obr. 150, 69/2 obr. 151)

- Skwer Solidarności 2 szt. (dz. 7/19 obr. 182)

- zieleniec/chodnik po północnej stronie ul. Kopernika przy zjeździe do budynku NOT (dz. 85 obr. 182)

- Plac Rady Europy (dz. 15/1 obr. 185)

- Plac Daszyńskiego 2 szt. (dz. 85/3 obr. 108).

Skrócony opis

Karmienie gołębi stanowi poważny problem. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie zaapelował do władz miasta o podjęcie działań w sprawie uciążliwości powodowanych przez gołębie, w co wpisuje się wniosek o ustawienie 10 tablic wzywających mieszkańców do zaprzestania dokarmiania gołębi. Jak przekonują lekarze weterynarii poprzez dokarmianie, częściej szkodzimy niż niesiemy pomoc.

Opis zadania

W lipcu br. ukazał się tekst Urzędu Miasta Częstochowy „ZGM TBS wspólnie z Komenda Miejską Policji w Częstochowie rozpoczyna kolejną edycję akcji Czyste podwórko, której celem jest utrzymanie czystości w mieście. Będzie zachęcać do niedokarmiania gołębi i sprzątania po swoich czworonogach”.

Z tekstu wynika, że karmienie gołębi stanowi poważny problem. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie zaapelował do władz miasta o podjęcie działań w sprawie uciążliwości powodowanych przez gołębie. W te zalecenia wpisuje się wniosek o ustawienie tablic wzywających mieszkańców do zaprzestania dokarmiania gołębi – przykładowy wzór tablicy w załączeniu.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Brak kosztów bieżącego utrzymania. W przypadku wystąpienia aktów wandalizmu koszt naprawy trudny do oszacowania.