zadanie nr 589

589. Remont podwórek Wodzickiego 101 i 103


Lokalizacja

Wodzickiego 101
Wodzickiego 103
Numery działek: 108/42, 108/43, 108/45, 108/46, 108/47, 108/11, 108/21, 118 z Obręb ewidencyjny 0741
Numery działek: 34/1, 34/2, 34/3, 34/20 z Obręb ewidencyjny 0040

Skrócony opis

Remont podwórek Wodzickiego 101 i 103
Remont dróg wewnętrznych
Remont miejsc parkingowych
Remont chodników
Pielęgnacja zieleni trawników

Opis zadania

Remont podwórek Wodzickiego 101 i 103
Remont dróg wewnętrznych
Remont miejsc parkingowych
Remont chodników
Pielęgnacja zieleni trawników

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

30000,00 zł

Zarządca terenu tj. ZGM TBS Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek i wyraża zgodę na realizację zadania.