zadanie nr 590

590. Ławka skrzyżowanie ulic Szajnowicza-Iwanowa 59 - Wawrzynowicza - Elsnera 1


Lokalizacja

Numer działki 13/6 z Obręb ewidencyjny 0040
Szajnowicza-Iwanowa 59 - Elsnera 1

Skrócony opis

Ławka skrzyżowanie ulic Szajnowicza-Iwanowa 59 - Wawrzynowicza - Elsnera 1

Opis zadania

Ławka skrzyżowanie ulic Szajnowicza-Iwanowa 59 - Wawrzynowicza - Elsnera 1

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ławka (zakup + montaż)1 300 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

400

Realizacja projektu skutkować będzie w latach przyszłych wydatkami na konserwację, a także ponoszenia kosztów niezbędnych napraw