Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 596

596. Biblioteka-uczestnictwo w kulturze


Lokalizacja

Orkana 56 A

Skrócony opis

Zakup nowości wydawniczych i lektur szkolnych. Uzupełnienie zbiorów o nowe tytuły audiobooków oraz gry planszowe. Zakup elementów doposażenia.

Opis zadania

Filia nr 6 Biblioteki Publicznej to placówka ogólnodostępna, a zarazem jedyne miejsce dla lokalnej społeczności, gdzie obok wypożyczania książek, a od niedawna również audiobooków i gier planszowych, prowadzone są działania z zakresu kultury. Zatem zasadne są oczekiwania mieszkańców Wrzosowiaka wobec biblioteki, naprzeciw którym wychodzę. Ten projekt zakłada wsparcie dla zakupu nowości wydawniczych, lektur szkolnych, gier planszowych oraz audiobooków i nośników do ich odtwarzania. Aby te cele, mogły zostać zrealizowane potrzebne, są środki również na zakup elementów doposażenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych i lektur szkolnych i audiobooków21 000 zł
2Zakup gier planszowych4 000 zł
3Doposażenie Filii nr 630 000 zł
Łącznie: 55 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.