Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 603

603. Zakup nowości wydawniczych i doposażenia dla Filii nr 22


Lokalizacja

ul. Rydla 4

Skrócony opis

Filia nr 22 to placówka świadcząca bezpłatne usługi mieszkańcom miasta, a w szczególności dzielnicy Dźbów. Zadanie dotyczy zakupu nowości wydawniczych i doposażenia Filii nr 22.

Opis zadania

Filia nr 22 to placówka świadcząca bezpłatne usługi mieszkańcom miasta, a w szczególności dzielnicy Dźbów. Dzięki poprzednim edycjom Budżetu Obywatelskiego udało się zmienić wyposażenie oraz wzbogacić zbiory biblioteczne, co poskutkowało większym zainteresowaniem księgozbiorem oraz częstszymi odwiedzinami użytkowników w filii. Biblioteka jest miejscem ogólnodostępnym, otwartym na potrzeby mieszkańców, organizującym bezpłatną działalność kulturalno-edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nowości wydawnicze pozwolą mieszkańcom dzielnicy na kontakt z aktualną światową i polską literaturą, a zakup doposażenia umożliwi również zaoferowanie atrakcyjniejszej formy działalności kultrualno-edukacyjnej. Projekt przewiduje zakup nowości książkowych, w tym publikacji z większą czcionką oraz zakup doposażenia filii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych 10 000 zł
2Zakup doposażenia 10 000 zł
Łącznie: 20 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.