Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 605

605. Muzeum Sportu w Częstochowie z akcentem na AZS i tenis stołowy


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 54  z Oddziałami Integracyjnymi ,42-224 Częstochowa ul. Kukuczki 30

Skrócony opis

Muzeum Sportu będzie pierwszą placówką tego typu w Częstochowie.  Pragniemy udostepnić mieszkańcom Częstochowy i Polski  zasoby archiwalne z dorobku sportowego  i organizacyjnego AZS w Częstochowie (plansze historyczne,ubiory sportowe, medale, programy, ubiory sportowe)  oraz ponad stuletnią tradycję tenisa stołowego w Polsce  (medale, puchary, sprzęt sportowy, ubiory, programy, afisze, filmy).  

Opis zadania

Muzeum Sportu będzie miejscem integracji pokoleń częstochowskich mieszkańców . Oprócz wystaw stałych , przewidziano  organizację  warsztatów  z historii sportu, otwartych spotkań z wybitnymi sportowcami , trenerami i działaczami sportowymi, lekcji pokazowych z gry w tenisa stołowego. Usytuowanie muzeum w dolnej części promenady Niemena  uatrakcyjni to piękne miejsce spotkań  Częstochowian.  Muzeum będzie dostępne  dla mieszkańców i dla Polaków   we wszystkie soboty w roku w godzinach dopołudniowych oraz w wybrane dni na spotkania według  miesiecznego cyklu spotkań. Istnieje mozliwość w porozumieniu ze szkołami reazlizacji warsztatów.dydaktycznych.
             Dotychczas wykonano  adaptację  5 sal lekcyjnych (malowanie ścian,  wymianę oświetlenia,   przygotowanie półek i szuflad do  archiwum i biblioteki sportowej z prywatnych środków ). W stadium  przygotowawczym  jest 26 plansz historycznych z dziejów sportu akademickiego i  30 plansz z historii tenisa stołowego w Polsce. Obecnie  uzupełniane są zbiory archiwalne dotyczące dziejów sportu w Częstochowie, które znajdą swoje miejsce w gablotach wystawowych..
           W przyszłości  pragniemy właczyć to muzeum w sieć muzeów w Polsce (Muzeum Sportu I Turystyki) i na świecie ( Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego). Poprzez sieć osiągniemy dodatkowy czynnik promocji Częstochowy w Europie i w świecie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup gablot wystawowych 20 000 zł
2Zakup laptopa4 000 zł
3Zakup skanera 1 000 zł
4Zakup projektora1 000 zł
5 Wykładzina podłogowa6 000 zł
Łącznie: 32 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu wycenił realizację zadania na 5000 zł