Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 606

606. Remont nawierzchni placu i drogi wraz z wjazdem na teren Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry


Lokalizacja

Ul.Marii Dąbrowskiej 5/9, 42-208 Częstochowa

Skrócony opis

Zadanie obejmuje wymianę bramy wjazdowej na teren SP34, poszerzenie do 4 metrów drogi prowadzącej do szkoły oraz wymianę zniszczonej nawierzchni drogi i placu szkolnego. Realizacja zadania pozwoli dostosować wjazd oraz drogi przeciwpożarowe i plac szkolny do obowiązujących przepisów PPOŻ. Remont zapewni bezpieczne korzystanie z placu szkolnego uczniom, rodzicom i innym mieszkańcom dzielnicy.

Opis zadania

Zadanie obejmuje wymianę bramy wjazdowej na teren SP34, poszerzenie do 4 metrów drogi prowadzącej do szkoły oraz wymianę zniszczonej nawierzchni drogi i placu szkolnego. Realizacja zadania pozwoli dostosować wjazd oraz drogi przeciwpożarowe i plac szkolny do obowiązujących przepisów PPOŻ. Remont zapewni bezpieczne korzystanie z placu szkolnego uczniom, rodzicom i innym mieszkańcom dzielnicy.
Obecny stan placu szkolnego stwarza niebezpieczeństwo dla jego użytkowników. Dodatkowo od 2016 r. SP34 ma decyzję straży pożarnej, która obliguje placówkę do dostosowania wjazdu, drogi i placu do obowiązujących norm BHP i ppoż.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Demontaż starej i montaż nowej bramy wjazdowej30 000 zł
2Rozbiórka starej nawierzchni drogi i placu wraz z położeniem nowej nawierzchni z kostki brukowej238 430 zł
Łącznie: 268 430 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2 000 zł

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.