Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 609

609. Nowoczesne technologie wspomagające rozwój dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole 16
42-224 Częstochowa
ul. Starzyńskiego 9

Skrócony opis

" Nowoczesne technologie wspomagające rozwój dziecka w Przedszkolu nr 16 w Częstochowie" to inicjatywa, która ma zapoznać dzieci z nowoczesną technologią edukacyjną. Nowoczesne technologie w postaci monitorów interaktywnych wspieranych odpowiednim oprogramowaniem, oraz tabletów pozwoli na różnorodność bodźców zewnętrznych ukierunkowanych na rozwój dzieci przedszkolnych.

Opis zadania

Obycie z nowoczesnymi technologiami powinno nastąpić już od małego dziecka. Umiejętność wykorzystania różnorodnego sprzętu cyfrowego przy udziale monitorów interaktywnych, pozwala na walkę z wykluczeniem informatycznym. Przedszkole jako jednostka ogólnodostępna to najlepsze miejsce do działań edukacyjnych, walki z wykluczeniem. Odpowiednia kadra pozwoli na korzystanie  ze sprzętu nie tylko dzieci, ale również na prowadzenie otwartych dni dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. "Nowoczesne technologie wspomagające rozwój dziecka w Przedszkolu nr 16 w Częstochowie" może stać się punktem rozwoju edukacyjnego dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Innowacyjny sposób podejścia do edukacji, tworzenia grup 3 do 5 osobowych, pozwoli na utrzymanie reżimu sanitarnego w okresie epidemicznym. Każda z grup będzie posiadać inny sprzęt co pozwoli na zapoznanie się z różnorodnością technologiczną. Taki sposób podejścia pozwoli również na lepszą współpracę z osobami niepełnosprawnymi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1monitor interaktywny AvtekTouchSreen 55 z systemem OPS oraz Windows 109 030 zł
2monitor interaktywny myBOARD55' system OPS oraz Windows 10 -1 szt.9 232,12 zł
3monitor interaktywny iiyama TE 6568MIS system operacyjny OPS oraz Windows 10 - 1 szt.9 397,13 zł
4monitor dotykowy Fitouch TCI 55P-E TCI 55P-E system OPS oraz Windows 10 - 1szt.9 393,47 zł
5Tablety Samsung z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 1- 5 szt.7 058,85 zł
6Tablety Huawei z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 2 - 5 szt.7 924 zł
7Tablety Lenovo z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw - 5 szt.7 956,35 zł
8Tablety Archos z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 4- 5szt.7 820 zł
9Tablety Archos z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 4- 5 szt.7 630 zł
10Laptop Samsung z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 1- 4 szt.8 325,12 zł
11Laptop Acer z oprogramowaniem edukacyjnym zestw 2 - 4 szt.8 975,12 zł
12Laptop Dell z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 3 - 4 szt.8 999,99 zł
13Laptop HP z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 4 - 4 szt.8 784,54 zł
14Laptop Samsung z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 5 - 4 szt.8 752,36 zł
15Laptop Huawei z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 5- 4 szt. 8 425,23 zł
16Telefony komórkowe dotykowe 2 szt.2 254,12 zł
Łącznie: 129 958,40 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.