Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 613

613. Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 8


Lokalizacja

Ul. Księżycowa 2

Skrócony opis

Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do większej ilości nowości wydawniczych, zbiorów specjalnych oraz doposażenie Filii nr 8 w niezbędny sprzęt.

Opis zadania

Filia nr 8 Biblioteki Publicznej w Częstochowie to instytucja kultury świadcząca bezpłatne usługi mieszkańcom naszego miasta. Poza wypożyczaniem książek,
w bibliotece można korzystać z czytelni oraz z 3 stanowisk komputerowych. W bibliotece odbywają się zajęcia czytelnicze, a także rozrywkowe dla różnych grup wiekowych. Dzięki oddanym przez czytelników głosom w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego biblioteka została wyremontowana i wyposażona w nowe meble dzięki czemu młodzi i starsi czytelnicy spędzają tu chętniej czas w odświeżonym i estetycznie urządzonym lokalu. Dzięki temu odbyło się wiele ciekawych akcji czytelniczych, spotkań autorskich, warsztatów adresowanych do różnych grup wiekowych.
Celem niniejszego zadania jest wzbogacenie placówki o nowości wydawnicze zarówno w formie tradycyjnej, jak i audiobooki oraz doposażenie biblioteki w niezbędny
do funkcjonowania sprzęt.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup książek i audiobooków25 000 zł
2doposażenie5 000 zł
Łącznie: 30 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.