Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 617

617. Zielona Piastowska kocham Stradom


Lokalizacja

Ulica Piastowska: od skrzyżowania Piastowska-Sabinowska do skrzyżowania Piastowska-Zaciszańska

Skrócony opis

Rewitalizacja i nasadzenia klombów z drzewkami i niskimi krzewami (zielonymi zimą) w pasie drogowym ulicy Piastowskiej od skrzyżowania z kapliczką (Piastowska-Sabinowska) do skrzyżowania Piastowska-Zaciszańska. Ulica Piastowska to wizytówka dzielnicy Stradom, a zadbana zieleń pochłania kurz i smog, jest naturalną klimatyzacją, zmniejsza natężenie hałasu i zachęca do spacerów i aktywności.

Opis zadania

Rewitalizacja klombów i nasadzenia z drzewkami i niskimi krzewami (zielonymi zimą) w pasie drogowym ulicy Piastowskiej od skrzyżowania "z kapliczką" (Piastowska-Sabinowska) do skrzyżowania Piastowska-Zaciszańska. Ulica Piastowska to wizytówka dzielnicy Stradom, ale ma aktualnie bardzo zaniedbane klomby. Prace rewitalizacyjne obejmują frezowanie naniesionej ziemi i wyrównanie klombów (krawężniki wokół klombów podniesione) - planowane jest 11 klombów z drzewami i krzewami (po 3 drzewa do każdego klombu) - podsypanie korą, nasadzenia drzewkami oraz krzewami, podniesienie obrzeży klombów w pasie drogowym. Długość klombu: 6 metrów; szerokość: 1,5 m. Wokół każdego klombu zabezpieczające ażurowe płotki.
Uzasadnienie: ulica jest aktualnie bardzo zaniedbana i nieestetyczna, klomby są zaniedbane (aktualnie naniesiony piasek i kurz utworzyły pagórki w klombach, woda spływa i drzewa są martwe z braku wody, która spływa na ulicę), drzewa chorują lub brak jest drzew, latem cały wskazany odcinek ulicy Piastowskiej jest nie do przejścia, wszechobecny jest kurz, brak cienia, brak zieleni. Zadbana zieleń przy ulicy - nowe nasadzenia i rewitalizacja klombów - wyeliminuje przegrzewanie tego odcinka drogi i chodnika latem, a także poprawi jakość życia mieszkańców dzielnicy. Zieleń pochłania kurz i smog, jest naturalną klimatyzacją, zmniejsza natężenie i uciążliwość hałasu, obniża temperaturę latem na całym odcinku drogi. Zieleń poprawia też bardzo estetykę chodników, zachęca do aktywności, poprawia wizerunek dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1frezowanie ziemi w klombach pomiędzy chodnikiem a ulicą Piastowską
2nawiezienie ziemi i kory
3nasadzenia (33 drzewa oraz krzewy zielone zimą, kładzące się)
4rewitalizacja klombów (płotki ażurowe, podniesienie obrzeży klombów)

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

11550

Wycena obejmuje: zebranie nadkładów z zieleńców, wykonanie niskiego wygrodzenia 11 zieleńców, posadzenie 33 szt. drzew liściastych, posadzenie 396 szt. krzewów przy zagęszczeniu 4szt./m2 na zielencach.