Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 618

618. Wymiana nawierzchni ul. Dekabrystów od skrzyżowania z ul. Brzeźnicką do skrzyżowania z ul. Cmentarną w obu kierunkach


Lokalizacja

Ulica Dekabrystów na odcinku ok. 500 metrów od skrzyżowania z ul. Brzeźnicką do skrzyżowania z ul. Cmentarną

Skrócony opis

Wskazany fragment odstaje jakościowo od innych głównych ulic w dzielnicy stanowiąc niejako brakujący odcinek. Inwestycja uzasadniona ze względu na dojazd do przejazdu kolejowego, Promenady im. Niemena, cmentarza i dużych firm. Jest także to ważny szlak dla dzielnicy, którym kursują autobusy MPK. Poprawa nawierzchni poprawi komfort podróżowania.

Opis zadania

Wskazany fragment odstaje jakościowo od innych głównych ulic w dzielnicy stanowiąc niejako brakujący odcinek. Inwestycja uzasadniona ze względu na dojazd do przejazdu kolejowego, Promenady im. Niemena, cmentarza i dużych firm. Jest to także ważny szlak dla dzielnicy, którym kursują autobusy MPK. Poprawa nawierzchni poprawi komfort podróżowania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie dokumentacji projektowej, frezowanie, regulacja elementów i wymiana nawierzchni bitumicznej 500 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach