Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 619

619. Renowacja miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. S. Starzyńskiego 10
42-224 Częstochowa

Skrócony opis

Celem zadania jest renowacja miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego. To jedyny, ogólnodostępny i funkcjonujący bez ograniczeń czasowych  obiekt tego typu w Częstochowie.. Na jego terenie odbywają się co roku egzaminy na kartę rowerową oraz konkursy komunikacyjne.

Opis zadania

Celem zadania jest dokonanie renowacji miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego , które jest jedynym ogólnodostępnym i funkcjonującym bez ograniczeń czasowych  obiektem tego typu w Częstochowie. Plac manewrowy służy młodym mieszkańcom miasta do nauki  bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Z obiektu korzystają przedszkolaki i młodsze dzieci, które pod opieką rodziców, dziadków lub starszego rodzeństwa rozpoczynają swoją przygodę z rowerem. Corocznie na terenie miasteczka ruchu drogowego odbywają się egzaminy na kartę rowerową dla dzieci i młodzieży
z Częstochowy. We współpracy z Komendą Miejską Policji Szkoła Podstawowa nr 50 organizuje każdego roku Powiatowy Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym , którego część praktyczna wymaga wykorzystania miasteczka ruchu drogowego oraz rowerów dostępnych w szkole.
     W ramach środków uzyskanych z Budżetu Obywatelskiego planuje się dokonanie remontu nawierzchni – ścieżek rowerowych, wymianę starych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej oraz odmalowanie oznakowania poziomego. Przewiduje się także zakup 10 rowerów służących dzieciom  i młodzieży z całego miasta do  praktycznej nauki jazdy na rowerze i zdawania egzaminu na kartę rowerową.
    Wśród dzieci uczestniczących w ruchu drogowym większość to rowerzyści. Według danych szacunkowych prawie połowa dzieci biorących udział w wypadkach drogowych nie przestrzegała zasady pierwszeństwa przejazdu. Wynika z tego, że zasad ruchu drogowego  nie znają bądź nie potrafią ich stosować. Wraz z dalszym upowszechnieniem rowerów w Polsce i w naszym mieście (rowery miejskie) może wzrosnąć liczba poszkodowanych nieletnich rowerzystów. By uniknąć wypadków i  kolizji, należy umiejętnie poruszać się rowerem po drogach i znać przepisy ruchu drogowego. Dlatego niezbędne jest miejsce, gdzie ćwiczy się w praktyce te umiejętności, zatem remont jedynego ogólnodostępnego w Częstochowie miasteczka ruchu drogowego jest koniecznością.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Renowacja nawierzchni ścieżek rowerowych.90 000 zł
2Wymiana znaków drogowych.20 000 zł
3Wymiana sygnalizacji świetlnej.20 000 zł
4Odmalowanie oznakowania poziomego.10 000 zł
5Zakup 10 rowerów.10 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.