Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 622

622. Biblioteka dla Ostatniego Grosza


Lokalizacja

Al. Niepodległości 11

Skrócony opis

Celem zadania jest wzbogacenie księgozbioru Filii nr 1 w nowości wydawnicze i audiobooki oraz doposażenie biblioteki w niezbędny sprzęt.

Opis zadania

Filia nr 1 znajduje się w dzielnicy Ostatni Grosz. To instytucja kultury, która bezpłatnie świadczy usługi nie tylko mieszkańcom dzielnicy, ale i całemu miastu.Dzięki poprzednim edycjom BO w Filii nr 1 udało się zakupić nowe meble biblioteczne, przeprowadzić remont placówki, a także wymienić stare okna. W związku z tym biblioteka stała się atrakcyjnym i przyjaznym miejscem dla mieszkańców naszego miasta. Biblioteczna oferta nieustannie się wzbogaca o wiele nowości wydawniczych, poza tym do tej pory organizowane były różnego rodzaju spotkania o charakterze literackim, plastycznym, rękodzielniczym, a także spotkania z autorami i ilustratorami. Celem niniejszego zadania jest poszerzanie oferty księgozbioru w nowości wydawnicze, w tym również audiobooki oraz doposażenie Filii w  niezbędny do funkcjonowania sprzęt.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych oraz audiobooków12 000 zł
2Doposażenie 5 000 zł
Łącznie: 17 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.