Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 640

640. Bezpieczeństwo rowerzystów - ul. Bugajska (granica miasta)


Lokalizacja

granica miasta - ul. Bugajska z gminą Olsztyn, od strony Częstochowy

Skrócony opis

Zadanie polega na ustawieniu odpowiednich tabliczek informujących kierowców o możliwości pojawiania się rowerzysty na ul. Bugajskiej przy granicy miasta Częstochowa z gminą Olsztyn.
Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo rowerzystów w tym miejscu.

Opis zadania

Zadanie polega na ustawieniu odpowiednich tabliczek informujących kierowców o możliwości pojawiania się rowerzysty na ul. Bugajskiej przy granicy miasta Częstochowa z gminą Olsztyn.
Zadania BO mogą być realizowane jedynie w granicach miasta, więc w ramach tego wniosku oznaczenia takie powinny pojawić się od jedynej możliwej strony, czyli od strony miasta Częstochowa. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo rowerzystów w tym miejscu szczególnie obleganym przez rowerzystów.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek