Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 646

646. Witacz w dzielnicy Dźbów


Lokalizacja

granica miasta - DW908

Skrócony opis

Czas na pierwszy "witacz" w Częstochowie wyposażony obowiązkowo w napis, że Częstochowa wita (żegna) i logo Częstochowy. Pokażmy, że Częstochowa jest przyjazna dla odwiedzających nas Gości.

Opis zadania

Częstochowa nie wita i nie żegna i w którejś z poprzednich edycji BO został złożony przez Kogoś taki wniosek.
Czas na pierwszy "witacz" ("Częstochowa wita") i "żegnacz" ("Częstochowa żegna") w Częstochowie, a jako pierwszą lokalizację proponuję dzielnicę Dźbów i niedawno przebudowaną DW908.
Witacz powinien zostać ustawiony przy granicy miasta.
Oczywiście na takim "witaczu" powinno zostać ustawione obowiązkowo logo Częstochowy, a także inny symbole związane z naszym miastem - np. Jasna Góra.
Pokażmy, że Częstochowa jest przyjazna dla odwiedzających nas Gości.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Zmiana lokalizacji zadania – Wniosek niemożliwy do realizacji na działce wskazanej w zadaniu – działka nr 614 w obrębie 431-Dźbów (własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Uzgodniono w wnioskodawcą inne miejsce - W działkę nr 615/4 w obrębie 431-Dźbów. Uwaga: Zespół ds Estetyki Miasta zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 08.10.2020 r. Zespół akceptuje zadanie. Przed realizacją należy uzgodnić z Zespołem dokładną lokalizację oraz formę, materiały, z jakich będzie wykonany "witacz".
Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez Wydział KPS.