zadanie nr 651

651. Budowa parkingu wzdłuż ulicy Adama Bienia od skrzyzowania z ulicą z Bohaterów Katynia


Lokalizacja

Od skrzyżowania ulicą Bohaterów Katynia (przed blokiem nr 44) wzdłuż ulicy Adama Bienia do bloku przy ul. Adama Bienia 14. Obręb ewidencyjny nr 0371/ numer działki 42/4

Skrócony opis

Budowa parkingu do 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie przyległym do ogrodzenia Kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika wzdłuż ulicy Adama Bienia od skrzyżowania z ulicą Bohaterów Katynia. Wykonanie dokumentacji na poszerzenie chodnika tak aby spełniał warunek który umożliwi parkowanie pojazdów, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wykonanie podbudowy,ułożenie płyty ażurowej

Opis zadania

Od momentu powstania osiedla w projekcie budowy osiedla nie uwzględniono budowy parkingu dla wciąż rosnącej liczby pojazdów mieszkańców tego osiedla. W chwili obecnej mieszkańcy osiedla borykają się z brakiem miejsc postojowych. Wykonanie tego zadania pozwoli na utworzenie ok. 20 miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Adama Bienia a tym samym poprawi warunki życia mieszkańców osiedla. Obecnie samochody parkują wzdłuż ulicy na której niedawno dodatkowo ustawiono znak B-36 zakaz zatrzymywania się i postoju, który ustawiono tuż przy wjeździe na ulicę Adama Bienia od strony ulicy Bohaterów Katynia. Poszerzenie chodnika ma na celu zachowanie przejścia dla pieszych oraz umożliwienie parkowania pojazdów mieszkańców ulicy Adama Bienia oraz Bohaterów Katynia, zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym tj; zachowania 1,5 metra dla pieszych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1usunięcie ziemi z nasypu3 000 zł
2położenie płyty ażurowej/kostki brukowej40 000 zł
3wykonanie dokumentacji6 000 zł
Łącznie: 49 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Działka nr 43/4 obręb 371, będąca własnością Gminy Miasto Częstochowa, trwały zarząd MZDiT w Częstochowie. Pas drogi publicznej. Osoba zgłaszająca zadanie omyłkowo wskazała jako lokalizację działkę nr 42/4 obręb 371.