Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 654

654. Nowości dla Filii nr 21


Lokalizacja

ul. Orzechowa 14

Skrócony opis

Filia nr 21 Biblioteki Publicznej w Częstochowie to instytucja kultury świadcząca bezpłatne usługi mieszkańcom naszego miasta. Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych.

Opis zadania

Filia nr 21 Biblioteki Publicznej w Częstochowie to instytucja kultury świadcząca bezpłatne usługi mieszkańcom naszego miasta. Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych. Biblioteka jest miejscem ogólnodostępnym i otwartym dla każdego mieszkańca dzielnicy i miasta. W naszej filii można korzystać z wypożyczalni, czytelni oraz dwóch stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Placówka może pochwalić się bogatą ofertą działalności kulturalno-edukacyjnej. W placówce odbywają się zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci oraz spotkania dla dorosłych.
Chciałabym, aby do naszej placówki zostały zakupione nowości wydawnicze - z uwzględnieniem książek z dużym drukiem dla osób słabowidzących, literatury dla dzieci oraz literatury popularnonaukowej dla dzieci i dorosłych. Niewątpliwie wpłynie to pozytywnie na rozwój filii i poszerzy ofertę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych 9 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.