Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 655

655. Street workout ,,Żerom" Sport Park - Aktywnie przez życie


Lokalizacja

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie. Al. Niepodległości 16/18

Skrócony opis

Celem naszego projektu jest poprawa infrastruktury sportowej w Dzielnicy Ostatni Grosz, przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromkiego. Ukierunkowany jest na młodzież oraz zachęcienie jej do uprawiania sportu i prowadzeniu zdrowego trybu życia.
Cele pośrednie:
- budowę Street Workout Parku
- popularyzacja aktywnego spędzania czasu i propagowanie zdrowego trybu życia

Opis zadania

W ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowania aktywnością fizyczną „Street Workout” oraz ,,CrossFit".  Ten sposób realizacji aktywności fizycznej napotyka jednak na problem jakim jest brak odpowiedniej infrastruktury sportowej. Zwracali na to uwagę również mieszkańcy pobliskich dzielnic. Konstrukcję kilkudziesięcioletnie obecnie zastępowane są placami zabaw dla dzieci i siłowniami zewnętrznymi dla seniorów, pozostawiając tym samym niszę dla młodzieży i dorosłych którzy uprawiają sport. Plac znajdował by się na terenie ZSTiO im. S. Żeromskiego, dzięki czemu podczas zajęć z wychowania fizycznego, ale i w wolnym czasie młodzież mogła by z niego korzystać. Obecnie miejsce to jest niezagospodarowane i znajduje się tuż przy Alei spacerowej i rowerowej.
- poprawimy sprawność fizyczną u młodzieży i dorosłych. Będziemy prowadzić wykłady na temat szkodliwości używek, prowadzić warsztaty treningowe.
- dlaczego: popularyzacja aktywnego spędzania czasu i propagowanie zdrowego trybu życia pod okiem wyspecjalizowanego trenera
Niniejszy projekt będzie służył do wykonywania ćwiczeń z ciężarem własnego ciała (podciągania, pompki, pompki na poręczach) oraz wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych. Dzieci i młodzież dzięki tej infrastrukturze będą miały mniej problemów z chorobami związanymi z kręgosłupem, będą wzmacniać swoje ciało. Spędzając czas na treningach na takim placu nie będą poddawać się na negatywne wpływy młodzieży na osiedlach bo wiem na treningi przychodzą osoby które za priorytet wybrali naukę i zdrowy tryb życia. Młodzieży stanowczo poprawi się kreatywność i umiejętność pracy w zespole.

Realizacje projektu będzie można podzielić na następujące etapy – działania projektu:

I etap - wykonanie dokumentacji projektowej

II etap - przygotowanie terenu, miejsca gdzie zostanie wykonany plac.

III etap – utwardzenie terenu oraz przygotowanie fundamentów do montażu elementów Street Workout Park’u. W ramach tego etapu zostaną wykopane miejsca które posłużą za fundamenty. Po bokach zamontowane zostaną krawężniki, a następnie cały teren będzie utwardzony i zostaną ułożone maty gumowe

IV etap - to montaż urządzeń służących do ćwiczeń na placu. W ramach tego etapu zamontowane zostaną poszczególne elementy do fundamentów oraz przykręcone wszystkie elementy dodatkowe.

V etap - sprawdzenie stanu zainstalowanych urządzeń do ćwiczeń. W ramach tego etapu wykonane zostaną testy obciążeniowe poszczególnych elementów i uzyskany zostanie certyfikat bezpieczeństwa o ile będzie on wymagany.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Plac street workout - duży151 000 zł
2Koszt rocznej eksploatacji 800 zł
Łącznie: 151 800 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.