Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 656

656. Wyposażenie Filii nr 4 i zakup książek


Lokalizacja

ul. św. Barbary 32

Skrócony opis

Projekt dotyczy wyposażenia Filii nr 4 Biblioteki Publicznej w nowe meble i sprzęt oraz zakupienie nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Opis zadania

Filia nr 4 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie to placówka ogólnodostępna świadcząca bezpłatne usługi mieszkańcom miasta, a w szczególności dzielnicy Podjasnogórskiej. W lokalu bibliotecznym obecnie znajdują się zużyte regały na książki i stare niefunkcjonalne meble. Brakuje przytulnego kącika dla dzieci i wygodnego miejsca dla dorosłych, służącego do przejrzenia prasy, czy wybieranych książek. Dlatego byłoby dobrze wyposażyć bibliotekę w nowe meble, które pozwolą zaaranżować przestrzeń  i dostosować ją do potrzeb wszystkich osób korzystających z jej usług. Aranżacja placówki umożliwi atrakcyjne wyeksponowanie księgozbioru i na pewno zwiększy komfort i wygodę czytelników. W ramach projektu zakupione zostałyby mi.in.: regały biblioteczne, meble i wyposażenie do kącika dziecięcego, lada biblioteczna i krzesło obrotowe, szafa na dokumenty i szafka z szufladami oraz fotele i stolik klubowy oraz niezbędny do pracy sprzęt komputerowy. Projekt obejmowałby również zakupienie nowości wydawniczych, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, o które najczęściej pytają czytelnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup mebli, sprzętu i elementów wyposażenia placówki bibliotecznej40 000 zł
2Zakup nowości wydawniczych10 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.