Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 658

658. Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 23


Lokalizacja

Ludowa 58

Skrócony opis

Zadanie dotyczy zakupu nowości książkowych i doposażenia Filii nr 23 Biblioteki Publicznej w Częstochowie w niezbędny sprzęt.

Opis zadania

Zadanie dotyczy zakupu nowości książkowych i doposażenia Filii nr 23 Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Filia znajduje się na terenie Kiedrzyna (ul. Ludowa 58) i obsługuje wszystkich mieszkańców dzielnicy, a nawet czytelników zamiejscowych. Dla mieszkańców jest jedną z ważniejszych bezpłatnych, ogólnodostępnych placówek kultury w okolicy. Głównym celem biblioteki jest stałe i systematyczne zwiększanie liczby księgozbioru poprzez zakup nowości dla dorosłych, literatury dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem kanonu lektur po wprowadzonej reformie szkolnictwa, a także uzupełnianie dotychczasowych serii wydawniczych. Realizacja zadania umożliwi zakup nowości wskazanych przez czytelników, co jest właśnie priorytetem, jeśli chodzi o wybór literatury. Zakup książek z wielkimi literami umożliwi osobom słabowidzącym na bardziej efektywne korzystanie z wypożyczalni. W celu zachęcenia dorosłych i dzieci do czytania książek, placówka prowadzi działalność kulturalno-oświatową. By uatrakcyjnić zajęcia i móc prowadzić je w formie on-line niezbędny jest zakup sprzętu (m.in. kamerki, projektora, mikrofonu). Dofinansowanie umożliwi mieszkańcom aktywny udział w życiu lokalnego środowiska. Uzupełniony o nowości ciekawy księgozbiór zachęci młode pokolenie i seniorów do rozwijających umysł form spędzania wolnego czasu. Projekt będzie służył obecnym, ale i przyszłym mieszkańcom dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup nowości wydawniczych10 000 zł
2doposażenie5 000 zł
Łącznie: 15 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.