Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 660

660. Stojaki rowerowe na Starym Mieście


Lokalizacja

ul. Krakowska 30 (nr działki 16/8)
ul. Krakowska 46/50 (nr działki 2)
ul. Warszawska 2/14 (nr działki 92/3)
ul. Nadrzeczna 46/48 (nr działki 23)
ul. Ogrodowa 15 (nr działki 23)
ul. Nad Wartą (nr działki 20/2 lub 11/9)

Skrócony opis

Projekt zakłada ustawienie stojaków rowerowych na terenie Starego Miasta, w związku z rosnącą liczbą rowerzystów w Częstochowie. Rozbudowana infrastruktura rowerowa zachęci mieszkańców do częstszego wyboru roweru jako codziennego środka transportu. Przewidujemy zakup i montaż 15 stojaków typu „U”.

Opis zadania

Projekt wynika z potrzeby częstochowskich rowerzystów i rowerzystek, wielu z nich korzystając z tego ekologicznego środka lokomocji dojeżdża codziennie do pracy lub miejsc użyteczności publicznej. Projekt zakłada ustawienie stojaków rowerowych na terenie Starego Miasta. Miejsca będą ustalone we współpracy z Radą Dzielnicy Stare Miasto. Liczba rowerzystów w Częstochowie z roku na rok rośnie i niestety coraz trudniej znaleźć miejsce, w którym można by było bezpiecznie pozostawić rower. Właściciele rowerów zmuszeni zaistniałą sytuacją – brakiem stojaków rowerowych – pojazdy przypinają do krat okiennych, barierek, znaków drogowych itp. Ponadto osoby mieszkające w blokach mieszkalnych, zmuszeni są do każdorazowego wnoszenia rowerów do mieszkań czy piwnic, co obciąża ich organizm i wiąże się z koniecznością użycia siły, często po całym dniu pracy. Stojaki na rowery dadzą nowe możliwości i z pewnością byłyby dużym ułatwieniem dla mieszkańców naszego miasta.

W ramach wniosku do budżetu obywatelskiego chcielibyśmy o ile pozwolą na to możliwości, aby stojaki rowerowe pojawiły się między innymi przy ulicy Krakowskiej, Warszawskiej, Nadrzecznej, Ogrodowej i Nad Wartą. Łącznie przewidujemy zakup i montaż 15 stojaków typu „U”, co w przeliczeniu wynosiłoby:
15 x 700 zł = 10500 zł

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1 15 x stojak rowerowy typu „U” (15x700=10500 zł) 10 500 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. Możliwy jest zakup i montaż 15 sztuk stojaków rowerowych w miejscach proponowanych przez Wnioskodawcę tj. ul. Krakowska 30; ul. Krakowska 46/50; ul. Warszawska 2/14; ul. Nadrzeczna 46/48; ul. Ogrodowa 15; i ul. Nad Wartą. Szacunkowy łączny koszt wynosi
12 175,00 zł brutto.