Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 662

662. Park nad stawem Michalina


Lokalizacja

Działki przy ul. Michaliny
Identyfikatory ewidencyjne działek:
- 246401_1.0376.74/5
- 246401_1.0376.74/3
- 246401_1.0376.82

Skrócony opis

Tereny nad stawem Michalina są zarośnięte i zaniedbane, lecz chętnie odwiedzane przez część mieszkańców. Projekt zakłada wytyczenie szutrowych ścieżek spacerowych na sąsiadujących terenach zielonych. Wzdłuż ścieżek zostałyby ustawione ławeczki i kosze na śmieci.

Opis zadania

Tereny, na których miałoby zostać zrealizowane zadanie, są chętnie odwiedzane przez część mieszkańców, z uwagi na bliskość osiedli wielorodzinnych i jednorodzinnych, a także klimat nadawany miejscu przez roślinność obrastającą staw. Popularność miejsca wśród jednej części społeczności sprawia, że miejsce to jest nieco zaśmiecone, co odpycha z kolei innych mieszkańców naszego miasta. Głównymi założeniami projektu są: zwiększenie atrakcyjności i dostępności wskazanych terenów zielonych poprzez wytyczenie wygodnych ścieżek, ustawienie ławek umożliwiających wypoczynek podczas spaceru osobom starszym i schorowanym, a także montaż koszy na śmieci, co ograniczyłoby zjawisko zaśmiecania terenów zielonych.

Ścieżki mogłyby biec śladem tych obecnie wydeptanych. Wytyczone ścieżki miałyby szutrową nawierzchnię, która jest przyjazna zarówno dla spacerowiczów, jak i rowerzystów, czy osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wzdłuż ścieżki zostałyby zamontowane ławeczki, a przy części z nich kosze na śmieci.

Aby uniemożliwić wjazd samochodami i zniszczenie ścieżek, w kilku miejscach zostałyby zamontowane słupki blokujące.

Dodatkowo zostałyby ustawione dwie tablice: wzywająca do zachowania czystości we wspólnej przestrzeni oraz przybliżająca historię powstania glinianki i cegielni "Michalina".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ławki z oparciem (5 szt.)10 000 zł
2Ławki bez oparcia (7 szt.)10 000 zł
3Kosze na śmieci (10 szt.)15 000 zł
4Ścieżka szutrowa100 000 zł
5Tablice informacyjne5 000 zł
6Słupki blokujące1 500 zł
Łącznie: 141 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

20000

Realizacja zadania jest możliwa na terenie należącym do gminy (do tej pory nie zagospodarowanym) w pobliżu zbiornika wodnego i będzie się wiązała po zrealizowaniu projektu z jego przyjęciem do stałego utrzymania w zakresie czystości i porządku oraz pielęgnacji zieleni.