Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

320. Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 15

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Planowany koszt: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

344. Rozbudowa bazy treningowej MSP „Raków”

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Raków

Planowany koszt: 295 000 zł

Wybrany do realizacji

361. Zakup stojaków rowerowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Grabówka

Planowany koszt: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

363. Zakup stojaków rowerowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Planowany koszt: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

365. Plac rekreacji ruchowej dla seniorów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Planowany koszt: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

373. Budowa parkingu (zatoki) dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Boh. Katynia

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Planowany koszt: 72 000 zł

Wybrany do realizacji

374. Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów przez ul. Jagiellońską od Galerii Jagiellończycy do przystanku T Estakada

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Planowany koszt: 233 116 zł

Wybrany do realizacji

384. Nauka i propagowanie formy rekreacji Nordic Walking (marsze ze specjalnymi kijami)

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

385. Warsztaty rękodzieła artystycznego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Planowany koszt: 6 300 zł

Wybrany do realizacji

388. Wyposażenie strefy malucha i seniora oraz zakup książek i audiobooków dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Planowany koszt: 40 000 zł

Wybrany do realizacji

393. Skwer przy Rondzie Mickiewicza – rewitalizacja

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Planowany koszt: 90 000 zł

Wybrany do realizacji

412. Renowacja boiska do piłki nożnej, budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy ul. Lourdyjskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wyczerpy - Aniołów

Planowany koszt: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

428. Stworzenie strefy gry w tenisa stołowego na osiedlu Parkitka

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Planowany koszt: 25 000 zł

Wybrany do realizacji

430. Ławki i kosze – Pasaż Stasieckiego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

433. Zakup samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Planowany koszt: 5 600 zł

Wybrany do realizacji

434. Montaż progów zwalniających na ul. Bialskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Planowany koszt: 4 500 zł

Wybrany do realizacji

446. Plac rekreacji ruchowej dla osób starszych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Planowany koszt: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

455. Zakup stojaków rowerowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Planowany koszt: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

463. Kolorowe i zdrowe dzieciństwo

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Zawodzie - Dąbie

Planowany koszt: 170 000 zł

Wybrany do realizacji

465. Zakup stojaków rowerowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Zawodzie - Dąbie

Planowany koszt: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

477. Stworzenie Centrum Multimedialnego Dzielnicy Zawodzie -Dąbie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Zawodzie - Dąbie

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

522. Budowa boiska wielofunkcyjnego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Planowany koszt: 244 000 zł

Poprzedni zadanie
Następny zadanie