Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

320 Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 15

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

344 Rozbudowa bazy treningowej MSP „Raków”

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Raków

Koszt po weryfikacji: 295 000 zł

Wybrany do realizacji

361 Zakup stojaków rowerowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Grabówka

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

363 Zakup stojaków rowerowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

365 Plac rekreacji ruchowej dla seniorów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

373 Budowa parkingu (zatoki) dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Boh. Katynia

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Koszt po weryfikacji: 72 000 zł

Wybrany do realizacji

374 Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów przez ul. Jagiellońską od Galerii Jagiellończycy do przystanku T Estakada

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Koszt po weryfikacji: 233 116 zł

Wybrany do realizacji

384 Nauka i propagowanie formy rekreacji Nordic Walking (marsze ze specjalnymi kijami)

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

385 Warsztaty rękodzieła artystycznego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Koszt po weryfikacji: 6 300 zł

Wybrany do realizacji

388 Wyposażenie strefy malucha i seniora oraz zakup książek i audiobooków dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Wybrany do realizacji

393 Skwer przy Rondzie Mickiewicza – rewitalizacja

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Koszt po weryfikacji: 90 000 zł

Wybrany do realizacji

412 Renowacja boiska do piłki nożnej, budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy ul. Lourdyjskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wyczerpy - Aniołów

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

428 Stworzenie strefy gry w tenisa stołowego na osiedlu Parkitka

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Wybrany do realizacji

430 Ławki i kosze – Pasaż Stasieckiego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

433 Zakup samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 5 600 zł

Wybrany do realizacji

434 Montaż progów zwalniających na ul. Bialskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 4 500 zł

Wybrany do realizacji

446 Plac rekreacji ruchowej dla osób starszych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

455 Zakup stojaków rowerowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

463 Kolorowe i zdrowe dzieciństwo

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Zawodzie - Dąbie

Koszt po weryfikacji: 170 000 zł

Wybrany do realizacji

465 Zakup stojaków rowerowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Zawodzie - Dąbie

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

477 Stworzenie Centrum Multimedialnego Dzielnicy Zawodzie -Dąbie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Zawodzie - Dąbie

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

522 Budowa boiska wielofunkcyjnego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 244 000 zł

Poprzedni zadanie
Następny zadanie