Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

303 Kosze na śmieci w dzielnicy Błeszno

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Koszt po weryfikacji: 1 750 zł

Wybrany do realizacji

318 Zakup luster wraz z montażem wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 6 000 zł

Wybrany do realizacji

322 Renowacja boiska do piłki nożnej, ul. Krakowska w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stare Miasto

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Wybrany do realizacji

336 Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w dzielnicy Mirów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Mirów

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

341 Ustawienie kontenerów na śmieci

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Mirów

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

365 Renowacja kapliczki i uporządkowanie pasa zieleni na zbiegu ulic Wręczyckiej, Łęczyckiej i Wielkoborskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Koszt po weryfikacji: 1 500 zł

Wybrany do realizacji

368 Zakup i montaż luster na skrzyżowaniach ul. Pawiej i ul. Skwerowej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Grabówka

Koszt po weryfikacji: 3 000 zł

Wybrany do realizacji

375 Montaż słupków zaporowych przy części chodnika przy ul. Sikorskiego pomiędzy ul. Łódzką i Św. Jana

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

412 Remont chodnika ulica Łomżyńska

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

413 Rozbudowa terenu z placem zabaw i przygotowanie terenu pod Zieloną Salę Dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 38

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Wybrany do realizacji

425 Wyznaczenie ścieżki rowerowej w III Alei NMP

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

430 Podajniki i worki na psie odchody w Alei Najświętszej Maryi Panny

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 2 000 zł

Wybrany do realizacji

431 Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (bojowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Kiedrzyn

Koszt po weryfikacji: 134 000 zł

Wybrany do realizacji

439 Zakup i montaż huśtawki przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 3 300 zł

Wybrany do realizacji

447 Zakup książek do Filii nr 20 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Gombrowicza 15

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

456 Bramka wjazdowa do posesji przy ul. KOPERNIKA 43

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 14 900 zł

Wybrany do realizacji

462 Pływające wysepki (tratwy) dla ptaków wodnych na zbiorniku w podjasnogórkim Parku Staszica

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Podjasnogórska

Koszt po weryfikacji: 2 200 zł

Wybrany do realizacji

500 Budowa chodników przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

501 Zagospodarowanie terenu pod imprezy sportowe i plenerowe w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, ul. Mała Warszawka w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

502 Ogród Publiczny na Placu Biegańskiego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 24 300 zł

Wybrany do realizacji

533 Zestaw interaktywny dla Szkoły Podstawowej nr 46

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Koszt po weryfikacji: 10 660 zł

Wybrany do realizacji

538 Poprawa infrastruktury wokół budynku przy Alei Niepodległości 50 i 48

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Koszt po weryfikacji: 126 000 zł

Wybrany do realizacji

557 Przebudowa chodników i parkingów przy ul. Bacewicz 1,3,5,7,9

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 169 396 zł

Wybrany do realizacji

561 Budowa placu rekreacji w dzielnicy Rząsawy, ul. Połaniecka w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wyczerpy - Aniołów

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

565 Plac zabaw i rekreacji ruchowej dla dzieci w dzielnicy Śródmieście, przy Miejskim Przedszkolu Nr 3

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 61 396 zł

Wybrany do realizacji

578 Betonowy stół do ping ponga przy ul. Botanicznej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Koszt po weryfikacji: 9 200 zł

Wybrany do realizacji

585 Warsztaty artystyczne z techniki decoupage

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 1 490 zł

Wybrany do realizacji

598 Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 52 i Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Dźbów

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Wybrany do realizacji

617 Festyn na Błesznie "Strażacy Dzieciom"

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Koszt po weryfikacji: 7 700 zł

Wybrany do realizacji

624 Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Łódzkiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 15 525 zł

Wybrany do realizacji

628 Czysty Korytarz Północny – ławki, kosze

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 5 200 zł

Wybrany do realizacji

641 Zakup książek do Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orkana 56A

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

642 Posadzenie krzewów róż, montaż ławek i koszy wzdłuż ul. Św. Barbary

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Podjasnogórska

Koszt po weryfikacji: 21 900 zł

Wybrany do realizacji

657 Montaż tablic informacyjnych w dzielnicy Błeszno

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Koszt po weryfikacji: 3 500 zł

Wybrany do realizacji

670 Przebudowa budynku na Klub Mieszkańca dzielnicy Stradom przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 35 000 zł

Wybrany do realizacji

674 Remont łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 30

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Dźbów

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

688 Remont i reorganizacja Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, al. Kościuszki 4

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 190 000 zł

Wybrany do realizacji

689 Remont toalet oraz części pomieszczeń w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 11

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

690 Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką w Filii nr 8 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Księżycowa 2

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Koszt po weryfikacji: 1 400 zł

Wybrany do realizacji

694 Zakup wyposażenia i zmiana umeblowania dla Filii nr 9 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 15

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 45 000 zł

Wybrany do realizacji

695 Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem w Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wyczerpy - Aniołów

Koszt po weryfikacji: 800 zł

Wybrany do realizacji

696 Spotkanie autorskie z Katarzyną Zychlą w Filii nr 2 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orlik-Rückemana 35/37

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Zawodzie - Dąbie

Koszt po weryfikacji: 1 200 zł

Wybrany do realizacji

699 Pojemniki na śmieci przy ławkach na ul. Księżycowej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Koszt po weryfikacji: 1 200 zł

Wybrany do realizacji

701 Zakup części wyposażenia kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Kiedrzynie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Kiedrzyn

Koszt po weryfikacji: 2 992 zł

Wybrany do realizacji

702 "Dolina Krzemowa na Ostatnim Groszu" – mobilna pracownia multimedialna w Gimnazjum nr 8

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Koszt po weryfikacji: 47 299 zł

Wybrany do realizacji

707 Spotkanie autorskie z Ewą Nowak w Filii nr 7 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Pokoju 16

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Raków

Koszt po weryfikacji: 1 200 zł

Wybrany do realizacji

715 Warsztaty plastyczne z Małgorzatą Filis w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Michałowskiego 20

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 700 zł

Wybrany do realizacji

717 Rozbudowa placu rekreacji przy Gimnazjum nr 17, ul. Legionów w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Zawodzie - Dąbie

Koszt po weryfikacji: 210 000 zł

Wybrany do realizacji

719 Podajniki z koszami i worki na psie odchody w dzielnicy Wrzosowiak

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

723 Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród seniorów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wyczerpy - Aniołów

Koszt po weryfikacji: 35 000 zł

Poprzedni zadanie
Następny zadanie