Wybrany do realizacji

3 Dzielnicowy plac piknikowo – grillowy

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 21 100 zł

Wybrany do realizacji

4 Lustra wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

5 Informacyjno – ogłoszeniowe tablice dzielnicowe

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 31 500 zł

Wybrany do realizacji

6 Tablica na nekrologi – koło kapliczki

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 1 000 zł

Wybrany do realizacji

30 Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 13

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

31 Progi spowalniające przy ul. Mościckiego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 7 500 zł

Wybrany do realizacji

32 Budowa parkingu samochodowego przy budynku Krasińskiego 34 oraz montaż bramy wjazdowej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

40 Bezpieczne przejście dla pieszych przy przystanku tramwajowym Fieldorfa Nila

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 6 000 zł

Wybrany do realizacji

59 Poprawa bezpieczeństwa w ulicy Noskowskiego poprzez montaż leżącego policjanta

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Podjasnogórska

Koszt po weryfikacji: 4 500 zł

Wybrany do realizacji

60 Rewitalizacja parku w dzielnicy Podjasnogórskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Podjasnogórska

Koszt po weryfikacji: 89 000 zł

Wybrany do realizacji

61 Montaż bariery typu "olsztyńskiego" na ul. Kordeckiego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Podjasnogórska

Koszt po weryfikacji: 1 500 zł

Wybrany do realizacji

68 Siłownia pod chmurką

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

70 Uporządkowanie i ucywilizowanie zachodniej odnogi ulicy Traugutta – malowniczego szlaku prowadzącego do Białej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Kiedrzyn

Koszt po weryfikacji: 17 000 zł

Wybrany do realizacji

85 Żywopłot

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 9 600 zł

Wybrany do realizacji

88 Płotek

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 23 000 zł

Wybrany do realizacji

99 Ławki i kosze – Aleja Brzozowa od ulicy Wrocławskiej do Małopolskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 18 500 zł

Wybrany do realizacji

102 Zakup książek, mebli i wyposażenia oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 9 Biblioteki Publicznej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 55 000 zł

Wybrany do realizacji

103 Bezpieczny Rodzinny Wypoczynek

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Zawodzie - Dąbie

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Wybrany do realizacji

105 Bacewicz 2, 4, 6 – przebudowa chodników i parkingów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Wybrany do realizacji

113 Zakup narzędzi do pielęgnacji dla zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Zmieńmy schroniskowego psiaka w zadbanego zwierzaka

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 3 200 zł

Wybrany do realizacji

115 Spotkanie autorskie z Hanną Cygler oraz zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 10

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

118 Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Zawodzie-Dąbie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Zawodzie - Dąbie

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

182 Nowoczesny plac zabaw przy SP nr 29 – budżet obywatelski

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Grabówka

Koszt po weryfikacji: 146 809 zł

Wybrany do realizacji

202 Bezpieczna Aleja Brzozowa

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

211 Budowa progu spowalniającego na ul. Solnej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wyczerpy - Aniołów

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

231 Uporządkowanie terenu wokół budynku Wasowskiego 3 polegąjące na zasadzeniu drzew i krzewów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

232 Modernizacja terenów przy ulicy Prądzyńskiego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Koszt po weryfikacji: 115 000 zł

Wybrany do realizacji

240 Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego (bojowego), w tym motopompa, pilarka ratownicza, przecinarka, opryskiwacz spalinowy dla OSP Kiedrzyn

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Kiedrzyn

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

244 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 11

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

248 Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 230 000 zł

Wybrany do realizacji

249 Remont części pomieszczeń i zakup umeblowania dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Koszt po weryfikacji: 65 000 zł

Wybrany do realizacji

250 Modernizacja terenu – poszerzenie drogi wjazdowej (wewnętrznej) i utworzenie miejsc parkingowych między budynkami 7 – 9 przy ul. Worcella

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Wybrany do realizacji

251 Uporządkowanie zieleni w pobliżu skrzyżowania ul. Łódzkiej i ul. Okulickiego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

254 Zakup nowości książkowych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

255 Utworzenie wypożyczalni gier planszowych w Filii nr 15 Biblioteki Publicznej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 3 500 zł

Wybrany do realizacji

256 Budowa chodnika w rejonie ronda na Rynku Wieluńskim

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 6 200 zł

Wybrany do realizacji

258 Plac zabaw i siłownia pod chmurką dla seniorów przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 47 000 zł

Wybrany do realizacji

263 Siłownia plenerowa MIRÓW

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Mirów

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Wybrany do realizacji

264 Doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej w środki audiowizualne w Szkole Podstawowej nr 48 w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

267 Pracownia komputerowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wyczerpy - Aniołów

Koszt po weryfikacji: 39 800 zł

Wybrany do realizacji

268 Sprzęt sportowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wyczerpy - Aniołów

Koszt po weryfikacji: 1 560 zł

Wybrany do realizacji

274 Remont siedziby Rady Dzielnicy Tysiąclecie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

275 Utworzenie sali komputerowej w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stare Miasto

Koszt po weryfikacji: 95 750 zł

Wybrany do realizacji

276 Rewitalizacja okolicy wejścia do Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 8

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Koszt po weryfikacji: 65 000 zł

Wybrany do realizacji

278 Nagłośnienie sali widowiskowej SP38

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 33 304 zł

Wybrany do realizacji

283 Wyposażenie bibliotecznej strefy gier i zabaw oraz zakup książek

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Zawodzie - Dąbie

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

284 Utworzenie placu Miejsce rekreacji dla młodzieży i seniorów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 55 866 zł

Wybrany do realizacji

308 Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Brzeziny Wielkie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

309 Doposażenie Parku rekreacji dla dzieci oraz seniorów w dzielnicy Mirów ul. Morenowa 10

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Mirów

Koszt po weryfikacji: 93 270 zł

Wybrany do realizacji

332 Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Dzielnicy Stradom w Miejskim Przedszklu nr 10 w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 44 603 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt