Wybrany do realizacji

2 PLAC DO ĆWICZEŃ i AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 32 700 zł

Wybrany do realizacji

3 Fotopułapki- nielegalne wysypiska śmieci

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

5 Noworoczny pokaz laserów „Światło i dźwięki” zamiast fajerwerków

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 45 000 zł

Wybrany do realizacji

10 Rewitalizacja Początku Promenady Niemena na Tysiącleciu

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Koszt po weryfikacji: 260 000 zł

Wybrany do realizacji

34 Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy ul. Gombrowicza 15

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 12 000 zł

Wybrany do realizacji

64 Oświetlenie ul. Czechowicza

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wyczerpy - Aniołów

Koszt po weryfikacji: 55 000 zł

Wybrany do realizacji

65 Oświetlenie ul. Mirowskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Mirów

Koszt po weryfikacji: 78 500 zł

Wybrany do realizacji

66 Mini tężnia

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 315 000 zł

Wybrany do realizacji

70 Remont chodników i miejsc parkingowych ulicy Gombrowicza

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 230 000 zł

Wybrany do realizacji

71 Wykonanie projektu nawierzchni wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi – ulica Dąbrówki

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Wybrany do realizacji

80 Kierunek – Korytarz Północny

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 5 978 zł

Wybrany do realizacji

82 Kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody wraz z podajnikami na ulicy Legnickiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Koszt po weryfikacji: 2 600 zł

Wybrany do realizacji

88 Plaża miejska

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 105 000 zł

Wybrany do realizacji

135 Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Wyczerpy

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wyczerpy - Aniołów

Koszt po weryfikacji: 83 700 zł

Wybrany do realizacji

140 Zakup książek i spotkania z autorami w Filii nr 15

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

143 Multimedialne centrum informatyczne Dzielnicy Kiedrzyn

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Kiedrzyn

Koszt po weryfikacji: 111 300 zł

Wybrany do realizacji

150 Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Wrzosowiak – Centrum Informatyczne w SP nr 53

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Koszt po weryfikacji: 116 400 zł

Wybrany do realizacji

153 Zakup i montaż progu spowalniającego przy ul. Bialskiej na odcinku pomiędzy numerem 41 a 55

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 7 000 zł

Wybrany do realizacji

154 Zakup i montaż tabliczki z nazwą ulicy Bialska i Mościckiego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 1 000 zł

Wybrany do realizacji

166 Nasz chodnik – ul. Olsztyńska

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Zawodzie - Dąbie

Koszt po weryfikacji: 419 000 zł

Wybrany do realizacji

167 Warsztaty literacko-plastyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci w okresie ferii zimowych (29.I.2018-11.II.2018) w Filii nr 10

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 1 000 zł

Wybrany do realizacji

168 Nowoczesna edukacja – modernizacja bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 82 500 zł

Wybrany do realizacji

169 Spotkanie z pisarzem i zakup nowości książkowych dla Filii nr 10

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 7 200 zł

Wybrany do realizacji

170 Remont i doposażenie Filii nr 10

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 68 000 zł

Wybrany do realizacji

174 Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

180 Montaż znaku „STOP” na wysięgniku na skrzyżowaniu Wielkoborska-Dobrzyńskiego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Koszt po weryfikacji: 3 500 zł

Wybrany do realizacji

182 Remont i doposażenie biblioteki oraz zakup nowości wydawniczych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

183 Książki i audiobooki dla bibliotek w Śródmieściu

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Wybrany do realizacji

184 Centrum multimedialno-rozrywkowe przy bibliotece szkolnej w dzielnicy Trzech Wieszczów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Koszt po weryfikacji: 119 000 zł

Wybrany do realizacji

185 Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Dzielnicy Trzech Wieszczów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Koszt po weryfikacji: 71 200 zł

Wybrany do realizacji

187 Zagospodarowanie terenu Orkan Gnaszyn

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

193 Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 14

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wyczerpy - Aniołów

Koszt po weryfikacji: 26 000 zł

Wybrany do realizacji

194 Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Stradom

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 115 000 zł

Wybrany do realizacji

208 Rozbudowa oświetlenia w ciągu ul. Musiela

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Kiedrzyn

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Wybrany do realizacji

211 Bohaterów Katynia – ulica przyjazna dla wszystkich mieszkańców

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Koszt po weryfikacji: 61 450 zł

Wybrany do realizacji

220 WASOWSKIEGO – wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych trawnikowych wypełnionych ziemią i obsianych trawą wraz z nasadzeniem krzewów żywopłotowyc

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Wybrany do realizacji

233 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż bloków przy ul. Kopalnianej (nazwa przed zmianą: Wykonanie nawierzchni jezdni)

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Dźbów

Koszt po weryfikacji: 65 400 zł

Wybrany do realizacji

235 Doposażenie placu zabaw

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Koszt po weryfikacji: 11 500 zł

Wybrany do realizacji

248 „Nie śmieć!” – proekologiczna kampania społeczna

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 12 500 zł

Wybrany do realizacji

261 Pracownia komputerowa dla seniorów w SP 36

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Koszt po weryfikacji: 48 000 zł

Wybrany do realizacji

263 Azyl dla pieszych na ulicy Wręczyckiej w rejonie ul. Kaszubskiej (nazwa przez zmianą: Budowa wysepki)

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

271 Zakup wyposażenia i nowych książek do Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 45 000 zł

Wybrany do realizacji

282 Podajniki i worki na psie odchody oraz kosz na psie odchody

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Koszt po weryfikacji: 2 000 zł

Wybrany do realizacji

284 Zagospodarowanie terenu historycznego osiedla przy Bardowskiego 21

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Wybrany do realizacji

285 Tablice informacyjne w dzielnicy Błeszno

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Koszt po weryfikacji: 7 800 zł

Wybrany do realizacji

286 Kosze na śmieci w dzielnicy Błeszno i Wypalanki

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Koszt po weryfikacji: 6 800 zł

Wybrany do realizacji

287 Stojak na rowery przy pętli autobusowej na Błesznie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Koszt po weryfikacji: 550 zł

Wybrany do realizacji

292 MOST UL. FESTYNOWA

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

294 Budowa chodnika przy ul. Łódzkiej od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Koszt po weryfikacji: 160 650 zł

Wybrany do realizacji

297 Doposażenie i zakup książek dla Filii nr 22

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Dźbów

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt