Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

2. PLAC DO ĆWICZEŃ i AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Planowany koszt: 32 700 zł

Wybrany do realizacji

3. Fotopułapki- nielegalne wysypiska śmieci

Charakter: ogólnomiejski

Planowany koszt: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

5. Noworoczny pokaz laserów „Światło i dźwięki” zamiast fajerwerków

Charakter: ogólnomiejski

Planowany koszt: 45 000 zł

Wybrany do realizacji

10. Rewitalizacja Początku Promenady Niemena na Tysiącleciu

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Planowany koszt: 260 000 zł

Wybrany do realizacji

34. Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy ul. Gombrowicza 15

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Planowany koszt: 12 000 zł

Wybrany do realizacji

64. Oświetlenie ul. Czechowicza

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wyczerpy - Aniołów

Planowany koszt: 55 000 zł

Wybrany do realizacji

65. Oświetlenie ul. Mirowskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Mirów

Planowany koszt: 78 500 zł

Wybrany do realizacji

66. Mini tężnia

Charakter: ogólnomiejski

Planowany koszt: 315 000 zł

Wybrany do realizacji

70. Remont chodników i miejsc parkingowych ulicy Gombrowicza

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Planowany koszt: 230 000 zł

Wybrany do realizacji

71. Wykonanie projektu nawierzchni wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi – ulica Dąbrówki

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Planowany koszt: 150 000 zł

Wybrany do realizacji

80. Kierunek – Korytarz Północny

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Planowany koszt: 5 978 zł

Wybrany do realizacji

82. Kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody wraz z podajnikami na ulicy Legnickiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Planowany koszt: 2 600 zł

Wybrany do realizacji

88. Plaża miejska

Charakter: ogólnomiejski

Planowany koszt: 105 000 zł

Wybrany do realizacji

135. Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Wyczerpy

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wyczerpy - Aniołów

Planowany koszt: 83 700 zł

Wybrany do realizacji

140. Zakup książek i spotkania z autorami w Filii nr 15

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Planowany koszt: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

143. Multimedialne centrum informatyczne Dzielnicy Kiedrzyn

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Kiedrzyn

Planowany koszt: 111 300 zł

Wybrany do realizacji

150. Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Wrzosowiak – Centrum Informatyczne w SP nr 53

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Planowany koszt: 116 400 zł

Wybrany do realizacji

153. Zakup i montaż progu spowalniającego przy ul. Bialskiej na odcinku pomiędzy numerem 41 a 55

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Planowany koszt: 7 000 zł

Wybrany do realizacji

154. Zakup i montaż tabliczki z nazwą ulicy Bialska i Mościckiego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Planowany koszt: 1 000 zł

Wybrany do realizacji

166. Nasz chodnik – ul. Olsztyńska

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Zawodzie - Dąbie

Planowany koszt: 419 000 zł

Wybrany do realizacji

167. Warsztaty literacko-plastyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci w okresie ferii zimowych (29.I.2018-11.II.2018) w Filii nr 10

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Planowany koszt: 1 000 zł

Wybrany do realizacji

168. Nowoczesna edukacja – modernizacja bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Planowany koszt: 82 500 zł

Wybrany do realizacji

169. Spotkanie z pisarzem i zakup nowości książkowych dla Filii nr 10

Charakter: ogólnomiejski

Planowany koszt: 7 200 zł

Wybrany do realizacji

170. Remont i doposażenie Filii nr 10

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Planowany koszt: 68 000 zł

Wybrany do realizacji

174. Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

180. Montaż znaku „STOP” na wysięgniku na skrzyżowaniu Wielkoborska-Dobrzyńskiego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Planowany koszt: 3 500 zł

Wybrany do realizacji

182. Remont i doposażenie biblioteki oraz zakup nowości wydawniczych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Planowany koszt: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

183. Książki i audiobooki dla bibliotek w Śródmieściu

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Planowany koszt: 60 000 zł

Wybrany do realizacji

184. Centrum multimedialno-rozrywkowe przy bibliotece szkolnej w dzielnicy Trzech Wieszczów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Planowany koszt: 119 000 zł

Wybrany do realizacji

185. Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Dzielnicy Trzech Wieszczów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Planowany koszt: 71 200 zł

Wybrany do realizacji

187. Zagospodarowanie terenu Orkan Gnaszyn

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

193. Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 14

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wyczerpy - Aniołów

Planowany koszt: 26 000 zł

Wybrany do realizacji

194. Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Stradom

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Planowany koszt: 115 000 zł

Wybrany do realizacji

208. Rozbudowa oświetlenia w ciągu ul. Musiela

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Kiedrzyn

Planowany koszt: 40 000 zł

Wybrany do realizacji

211. Bohaterów Katynia – ulica przyjazna dla wszystkich mieszkańców

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Planowany koszt: 61 450 zł

Wybrany do realizacji

220. WASOWSKIEGO – wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych trawnikowych wypełnionych ziemią i obsianych trawą wraz z nasadzeniem krzewów żywopłotowyc

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Planowany koszt: 40 000 zł

Wybrany do realizacji

233. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż bloków przy ul. Kopalnianej (nazwa przed zmianą: Wykonanie nawierzchni jezdni)

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Dźbów

Planowany koszt: 65 400 zł

Wybrany do realizacji

235. Doposażenie placu zabaw

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Planowany koszt: 11 500 zł

Wybrany do realizacji

248. „Nie śmieć!” – proekologiczna kampania społeczna

Charakter: ogólnomiejski

Planowany koszt: 12 500 zł

Wybrany do realizacji

261. Pracownia komputerowa dla seniorów w SP 36

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wrzosowiak

Planowany koszt: 48 000 zł

Wybrany do realizacji

263. Azyl dla pieszych na ulicy Wręczyckiej w rejonie ul. Kaszubskiej (nazwa przez zmianą: Budowa wysepki)

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

271. Zakup wyposażenia i nowych książek do Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Planowany koszt: 45 000 zł

Wybrany do realizacji

282. Podajniki i worki na psie odchody oraz kosz na psie odchody

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Planowany koszt: 2 000 zł

Wybrany do realizacji

284. Zagospodarowanie terenu historycznego osiedla przy Bardowskiego 21

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Planowany koszt: 200 000 zł

Wybrany do realizacji

285. Tablice informacyjne w dzielnicy Błeszno

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Planowany koszt: 7 800 zł

Wybrany do realizacji

286. Kosze na śmieci w dzielnicy Błeszno i Wypalanki

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Planowany koszt: 6 800 zł

Wybrany do realizacji

287. Stojak na rowery przy pętli autobusowej na Błesznie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Planowany koszt: 550 zł

Wybrany do realizacji

292. MOST UL. FESTYNOWA

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Planowany koszt: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

294. Budowa chodnika przy ul. Łódzkiej od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Planowany koszt: 160 650 zł

Wybrany do realizacji

297. Doposażenie i zakup książek dla Filii nr 22

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Dźbów

Planowany koszt: 40 000 zł

Poprzedni zadanie
Następny zadanie