Wybrany do realizacji

1 Profesjonalny skatepark Częstochowa

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 500 000 zł

Wybrany do realizacji

25 Upiększenie parków wierszami na kamieniach

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

57 Montaż wysepki wraz z oznakowaniem na skrzyżowaniu Alei Wyzwolenia i ul. Pużaka

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 1 353 zł

Wybrany do realizacji

57 Remont skrzyżowania Alei Wyzwolenia z ulicami Pużaka i Witosa

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 4 500 zł

Wybrany do realizacji

61 Sanitariaty miejskie

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

68 Darmowa sieć Wi-Fi w tramwajach

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

84 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 450 000 zł

Wybrany do realizacji

92 Malowanie Filii bibliotecznej nr 2 – podniesienie estetyki i funkcjonalności wnętrz

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 30 817 zł

Wybrany do realizacji

93 Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 450 000 zł

Wybrany do realizacji

107 Rewitalizacja stadionu rugby przy ul. Kopalnianej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Dźbów

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Wybrany do realizacji

115 Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Dźbów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Dźbów

Koszt po weryfikacji: 68 000 zł

Wybrany do realizacji

117 Stworzenie „ścieżki zdrowia” przy szkole podstawowej nr 30 w Częstochowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Kiedrzyn

Koszt po weryfikacji: 117 813 zł

Wybrany do realizacji

131 Remont nawierzchni ul. Długiej na odcinku nawierzchni gruntowej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Koszt po weryfikacji: 90 000 zł

Wybrany do realizacji

141 Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka na rzecz lokalnej społeczności dzielnicy Błeszno

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Koszt po weryfikacji: 6 000 zł

Wybrany do realizacji

143 Remont chodnika i podjazdów dla OSP Błeszno

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Koszt po weryfikacji: 42 000 zł

Wybrany do realizacji

157 Zakup stojaków rowerowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Mirów

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

158 Budowa oświetlenia drogowego ulicy Filtrowej w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Mirów

Koszt po weryfikacji: 95 091 zł

Wybrany do realizacji

162 Ławki i kosze – ul. Wręczycka

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Koszt po weryfikacji: 26 000 zł

Wybrany do realizacji

166 Uspokojenie ruchu w części dzielnicy Lisiniec

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Koszt po weryfikacji: 1 500 zł

Wybrany do realizacji

169 Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Lisiniec

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Koszt po weryfikacji: 68 000 zł

Wybrany do realizacji

172 Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 37

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Wybrany do realizacji

174 Utworzenie mobilnej pracowni multimedialnej w Gimnazjum nr 13

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

175 Zakup stojaków rowerowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

181 Instalacja oświetlenia ul. Diamentowej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Koszt po weryfikacji: 53 025 zł

Wybrany do realizacji

182 Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Koszt po weryfikacji: 23 000 zł

Wybrany do realizacji

183 Zakup sprzętu nagłośniającego dla Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Koszt po weryfikacji: 3 500 zł

Wybrany do realizacji

189 Remont nawierzchni ul. Elektryków

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Koszt po weryfikacji: 27 000 zł

Wybrany do realizacji

198 Wyposażenie i umundurowanie pożarnicze oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczo- medyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa Gnaszyn

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Koszt po weryfikacji: 8 545 zł

Wybrany do realizacji

213 Remont rowów melioracyjnych i przepustów przy ul. Głównej i Cegielnianej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

219 Plac rekreacji ruchowej mieszkańców - Stare Miasto

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stare Miasto

Koszt po weryfikacji: 106 700 zł

Wybrany do realizacji

220 Remont chodnika na ul. Krakowskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stare Miasto

Koszt po weryfikacji: 35 000 zł

Wybrany do realizacji

221 Remont ciągów komunikacyjnych przy ul. Warszawskiej 31 w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stare Miasto

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

238 Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 160 000 zł

Wybrany do realizacji

240 Plac rekreacji ruchowej dla mieszkańców dzielnicy – Północ

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 125 141,49 zł

Wybrany do realizacji

242 Czysta, przyjazna szkoła – remont toalet w Gimnazjum nr 3

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

243 Budowa fragmentu drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu Al. Wyzwolenia i ul. Kisielewskiego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 75 000 zł

Wybrany do realizacji

251 Remont chodnika wzdłuż ulicy Schillera

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Wybrany do realizacji

262 Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

272 Rewaloryzacja terenu przeznaczonego do obsługi mieszkańców budynku ul. Kilińskiego139/141 oraz mieszkańców sąsiednich budynków

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Wybrany do realizacji

274 Zakup stojaków rowerowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

276 Remont chodnika przed Przedszkolem nr 12 przy ulicy Broniewskiego 18

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

280 Budowa parkingu przy ulicy Nałkowskiej 7

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Koszt po weryfikacji: 9 590 zł

Wybrany do realizacji

287 Zakup stojaków rowerowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Podjasnogórska

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

288 Budowa placu zabaw dla dzieci i bezpiecznego dojścia do placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Podjasnogórska

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Wybrany do realizacji

294 Posadowienie urządzeń zabawowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Wybrany do realizacji

297 Budowa parkingu przy ul. Sosnowej 9/11, 13/15

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Koszt po weryfikacji: 12 000 zł

Wybrany do realizacji

306 Dzielnicowy ośrodek rodzinnej aktywności

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Koszt po weryfikacji: 77 000 zł

Wybrany do realizacji

308 Plac rekreacyjny „3 w 1” – plac zabaw dla dzieci i plac seniora

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 118 681,88 zł

Wybrany do realizacji

317 Nawierzchnia poliuretanowo -gumowa na placu zabaw przy przedszkolu nr 23 (pod dwoma zjeżdżalniami)

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Wybrany do realizacji

318 Remont nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem położonego w Częstochowie przy ul. Racławickiej wzdłuż północnej strony posesji pod nr 32, 34, 36

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt