Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

1. Profesjonalny skatepark Częstochowa

Charakter: ogólnomiejski

Planowany koszt: 500 000 zł

Wybrany do realizacji

25. Upiększenie parków wierszami na kamieniach

Charakter: ogólnomiejski

Planowany koszt: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

57. Montaż wysepki wraz z oznakowaniem na skrzyżowaniu Alei Wyzwolenia i ul. Pużaka

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Planowany koszt: 1 353 zł

Wybrany do realizacji

57. Remont skrzyżowania Alei Wyzwolenia z ulicami Pużaka i Witosa

Charakter: ogólnomiejski

Planowany koszt: 4 500 zł

Wybrany do realizacji

61. Sanitariaty miejskie

Charakter: ogólnomiejski

Planowany koszt: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

68. Darmowa sieć Wi-Fi w tramwajach

Charakter: ogólnomiejski

Planowany koszt: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

84. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki

Charakter: ogólnomiejski

Planowany koszt: 450 000 zł

Wybrany do realizacji

92. Malowanie Filii bibliotecznej nr 2 – podniesienie estetyki i funkcjonalności wnętrz

Charakter: ogólnomiejski

Planowany koszt: 30 817 zł

Wybrany do realizacji

93. Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie

Charakter: ogólnomiejski

Planowany koszt: 450 000 zł

Wybrany do realizacji

107. Rewitalizacja stadionu rugby przy ul. Kopalnianej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Dźbów

Planowany koszt: 150 000 zł

Wybrany do realizacji

115. Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Dźbów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Dźbów

Planowany koszt: 68 000 zł

Wybrany do realizacji

117. Stworzenie „ścieżki zdrowia” przy szkole podstawowej nr 30 w Częstochowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Kiedrzyn

Planowany koszt: 117 813 zł

Wybrany do realizacji

131. Remont nawierzchni ul. Długiej na odcinku nawierzchni gruntowej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Planowany koszt: 90 000 zł

Wybrany do realizacji

141. Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka na rzecz lokalnej społeczności dzielnicy Błeszno

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Planowany koszt: 6 000 zł

Wybrany do realizacji

143. Remont chodnika i podjazdów dla OSP Błeszno

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Planowany koszt: 42 000 zł

Wybrany do realizacji

157. Zakup stojaków rowerowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Mirów

Planowany koszt: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

158. Budowa oświetlenia drogowego ulicy Filtrowej w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Mirów

Planowany koszt: 95 091 zł

Wybrany do realizacji

162. Ławki i kosze – ul. Wręczycka

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Planowany koszt: 26 000 zł

Wybrany do realizacji

166. Uspokojenie ruchu w części dzielnicy Lisiniec

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Planowany koszt: 1 500 zł

Wybrany do realizacji

169. Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Lisiniec

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Planowany koszt: 68 000 zł

Wybrany do realizacji

172. Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 37

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Planowany koszt: 60 000 zł

Wybrany do realizacji

174. Utworzenie mobilnej pracowni multimedialnej w Gimnazjum nr 13

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Planowany koszt: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

175. Zakup stojaków rowerowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Lisiniec

Planowany koszt: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

181. Instalacja oświetlenia ul. Diamentowej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Planowany koszt: 53 025 zł

Wybrany do realizacji

182. Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Planowany koszt: 23 000 zł

Wybrany do realizacji

183. Zakup sprzętu nagłośniającego dla Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Planowany koszt: 3 500 zł

Wybrany do realizacji

189. Remont nawierzchni ul. Elektryków

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Planowany koszt: 27 000 zł

Wybrany do realizacji

198. Wyposażenie i umundurowanie pożarnicze oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczo- medyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa Gnaszyn

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Planowany koszt: 8 545 zł

Wybrany do realizacji

213. Remont rowów melioracyjnych i przepustów przy ul. Głównej i Cegielnianej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Planowany koszt: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

219. Plac rekreacji ruchowej mieszkańców - Stare Miasto

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stare Miasto

Planowany koszt: 106 700 zł

Wybrany do realizacji

220. Remont chodnika na ul. Krakowskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stare Miasto

Planowany koszt: 35 000 zł

Wybrany do realizacji

221. Remont ciągów komunikacyjnych przy ul. Warszawskiej 31 w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stare Miasto

Planowany koszt: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

238. Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Planowany koszt: 160 000 zł

Wybrany do realizacji

240. Plac rekreacji ruchowej dla mieszkańców dzielnicy – Północ

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Planowany koszt: 125 141,49 zł

Wybrany do realizacji

242. Czysta, przyjazna szkoła – remont toalet w Gimnazjum nr 3

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

243. Budowa fragmentu drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu Al. Wyzwolenia i ul. Kisielewskiego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Planowany koszt: 75 000 zł

Wybrany do realizacji

251. Remont chodnika wzdłuż ulicy Schillera

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Planowany koszt: 40 000 zł

Wybrany do realizacji

262. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

272. Rewaloryzacja terenu przeznaczonego do obsługi mieszkańców budynku ul. Kilińskiego139/141 oraz mieszkańców sąsiednich budynków

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Planowany koszt: 200 000 zł

Wybrany do realizacji

274. Zakup stojaków rowerowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

276. Remont chodnika przed Przedszkolem nr 12 przy ulicy Broniewskiego 18

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Planowany koszt: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

280. Budowa parkingu przy ulicy Nałkowskiej 7

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Planowany koszt: 9 590 zł

Wybrany do realizacji

287. Zakup stojaków rowerowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Podjasnogórska

Planowany koszt: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

288. Budowa placu zabaw dla dzieci i bezpiecznego dojścia do placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Podjasnogórska

Planowany koszt: 60 000 zł

Wybrany do realizacji

294. Posadowienie urządzeń zabawowych

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Planowany koszt: 25 000 zł

Wybrany do realizacji

297. Budowa parkingu przy ul. Sosnowej 9/11, 13/15

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Planowany koszt: 12 000 zł

Wybrany do realizacji

306. Dzielnicowy ośrodek rodzinnej aktywności

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Planowany koszt: 77 000 zł

Wybrany do realizacji

308. Plac rekreacyjny „3 w 1” – plac zabaw dla dzieci i plac seniora

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Planowany koszt: 118 681,88 zł

Wybrany do realizacji

317. Nawierzchnia poliuretanowo -gumowa na placu zabaw przy przedszkolu nr 23 (pod dwoma zjeżdżalniami)

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Planowany koszt: 25 000 zł

Wybrany do realizacji

318. Remont nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem położonego w Częstochowie przy ul. Racławickiej wzdłuż północnej strony posesji pod nr 32, 34, 36

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Planowany koszt: 30 000 zł

Poprzedni zadanie
Następny zadanie