Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

477 Zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP w Częstochowie – Kuźnica Marianowa

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Wybrany do realizacji

481 Rozbudowa placu rekreacji przy Kościele Św. Jacka

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wyczerpy - Aniołów

Koszt po weryfikacji: 416 218 zł

Wybrany do realizacji

482 Zestaw do ratownictwa medycznego dla Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 6 500 zł

Wybrany do realizacji

490 Budki lęgowe dla ptaków

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Podjasnogórska

Koszt po weryfikacji: 1 300 zł

Wybrany do realizacji

491 Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy PÓŁNOC

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 6 500 zł

Wybrany do realizacji

494 Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy STARE MIASTO

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stare Miasto

Koszt po weryfikacji: 6 500 zł

Wybrany do realizacji

497 Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy STRADOM

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 6 500 zł

Wybrany do realizacji

499 Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy ŚRÓDMIEŚCIE

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 6 500 zł

Wybrany do realizacji

501 Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy TRZECH WIESZCZÓW

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Koszt po weryfikacji: 6 500 zł

Wybrany do realizacji

504 Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy TYSIĄCLECIE

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Koszt po weryfikacji: 6 500 zł

Wybrany do realizacji

511 Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy ZAWODZIE -DĄBIE

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Zawodzie - Dąbie

Koszt po weryfikacji: 6 500 zł

Wybrany do realizacji

513 Zdrowy strażak to czysty strażak – zakup urządzeń do higieny umundurowania

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Dźbów

Koszt po weryfikacji: 55 000 zł

Wybrany do realizacji

518 WYMIANA ! nawierzchni przy ul. Kukuczki

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 380 000 zł

Wybrany do realizacji

520 Zakup umundurowania dla druhów OSP Dżbów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Dźbów

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

527 Zielony skwerek

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Koszt po weryfikacji: 3 000 zł

Wybrany do realizacji

541 Konkurs na najpiękniejsze „Bożonarodzeniowe Stradomskie świąteczne podwórko”

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 1 500 zł

Wybrany do realizacji

545 Bezpieczniejszy przejazd rowerem pod Korytarzem Północnym

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 9 500 zł

Wybrany do realizacji

546 Łącznik rowerowy – Korytarz Północny

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 17 500 zł

Wybrany do realizacji

553 Obniżenie krawężników na drodze rowerowej – ul. Faradaya

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Zawodzie - Dąbie

Koszt po weryfikacji: 35 000 zł

Wybrany do realizacji

555 Wymiana nawierzchni bitumicznej przed blokiem Aleja Niepodległości 29

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Wybrany do realizacji

558 Remont chodnika przy ulicy Dunikowskiego

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Trzech Wieszczów

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

567 Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wypalanki w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Koszt po weryfikacji: 149 496 zł

Wybrany do realizacji

569 Światła aktywne w nocy

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 3 000 zł

Wybrany do realizacji

570 Kino na Leżakach Śródmieście!

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

571 Zajęcia nordic walking w dzielnicy Błeszno

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Koszt po weryfikacji: 17 350 zł

Wybrany do realizacji

581 „AS” – Aktywne Społeczeństwo – doposażenie placów rodzinnej rekreacji w dzielnicach:Błeszno, Brzeziny, Raków, Stare Miasto, Stradom i Wyczerpy-Aniołów

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 1 116 000 zł

Wybrany do realizacji

583 Rower Miejski na Placu Orląt Lwowskich

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Raków

Koszt po weryfikacji: 156 794 zł

Wybrany do realizacji

588 Bezpieczeństwo uczniów i rodziców w SP 21

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

589 Stojak rowerowy przy bloku Wodzickiego 111

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Tysiąclecie

Koszt po weryfikacji: 650 zł

Wybrany do realizacji

590 Klomb Paweł

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Koszt po weryfikacji: 2 500 zł

Wybrany do realizacji

592 Klomb Robert

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Koszt po weryfikacji: 1 800 zł

Wybrany do realizacji

593 Klomb Marcin

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Koszt po weryfikacji: 3 500 zł

Wybrany do realizacji

594 Klomb Jan

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Koszt po weryfikacji: 4 500 zł

Wybrany do realizacji

601 Zadrzewienie i posadzenie krzewów

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 28 000 zł

Wybrany do realizacji

605 Dinopark na Promenadzie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

629 Wyposażenie bibliotek osiedlowych w drukarkę i kserokopiarkę dla mieszkańców

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Poprzedni zadanie
Następny zadanie